Mikä on Uniliitto ry?     
 
                                      
Uniliitto on perustettu maaliskuussa 1999 ja
se on merkitty yhdistysrekisteriin 23.8.1999 Uniliitto ry nimiseksi rekisteröidyksi yhdistykseksi rekisterinumerolla 177125. Uniliiton ovat perustaneet uniongelmista ja unihäiriöistä kärsivien potilasyhdistykset yhteiseksi kattojärjestökseen.
 
Uniliitto ry:n perustajajärjestöjä ovat: Levottomat Jalat–Restless Legs ry, Suomen Narkolepsiayhdistys ry, Suomen Unettomat ry, ja Suomen Uniapneayhdistys ry.
 
Uniliiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, jotka
omalta osaltaan ovat hyväksyneet Uniliiton toimintaperiaatteet ja säännöt. Niissä tilaisuuksissa, joissa Uniliitto on mukana järjestäjänä, on osallistujilla mahdollisuus liittyä Uniliiton perusyhdistyksien jäseniksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
liiton tarkoitusta ja toimintaa.
 
Liiton toiminnan tarkoitus
Uniliiton tarkoituksena on toimia potilasjärjestöjä yhteen liittävänä keskusjärjestönä. Se ajaa ja valvoo nukkumiseen liittyvistä häiriöistä kärsivien henkilöiden etua sekä pyrkii edistämään jäsentensä ja heidän läheistensä elämänlaatua.
 
Liiton tarkoituksena on myös edistää muun väestön tietoisuutta nukkumisen ja päiväaikaisen vireystason vaikutuksesta yleiseen elämänlaatuun sekä henkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn. Näiden päämäärien toteuttamiseksi Uniliitto järjestää mm. koulutus-, tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia. Se myös kantaa kortensa kekoon hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi unihäiriöpotilaille. Uniliiton tehtäviin kuuluu myös aloitteiden ja esitysten teko sekä lausuntojen antaminen.
 
Liiton tehtävät
Liitto järjestää eri paikkakunnilla koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Liitto tukee kaikkia toiminta-ajatuksensa mukaisten sairauksien tutkimista ja tiedottamista.
Liiton tavoitteena on myös tuoda ja välittää tietoa ja ratkaisuja uniongelmiin. Näitä toimintoja se tulee tekemään yhdessä eri järjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa. Uniliitto oli mukana teettämässä kevään 1999 aikana suomalaisten unta ja nukkumista kartoittavaa tutkimusta.
 
Jäsenet
Uniliiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, jotka omalta osaltaan ovat hyväksyneet Uniliiton toimintaperiaatteet ja säännöt. Niissä tilaisuuksissa, joissa Uniliitto on mukana järjestäjänä, on osallistujilla mahdollisuus liittyä Uniliiton perusyhdistyksien jäseniksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.
 

 

 
Uniliitto ry
Sitratori 3, 4. krs
00420 Helsinki
010-2928080
uniliitto@uniliitto.fi
 
 

 

Uniliitto Ry | Sitratori 3, 4. krs. 00420 Helsinki | Toimisto avoinna: ma - pe klo 10.00 - 16.00 | puh. 010 292 8080 | uniliitto@uniliitto.fi