Uniliitto ry
Uniliitto ry:n hallitus 2017
Puheenjohtaja
Pentti Fri
I. varapuheenjohtaja
Päivi Saarijärvi
II. varapuheenjohtaja
Jorma Ruokonen
III. varapuheenjohtaja Veli-Matti Riitamaa
Taloudenhoitaja
Milja Saresvaara
Sihteeri
Milja Saresvaara
Yhdistys
Varsinainen jäsen       Varajäsen    
Suomen Unettomat ry
Susan Pihl                    Leeni Peltonen
Levottomat Jalat-Restless Legs ry
Sirkka-Liisa Ronni       Irmeli Hännikäinen
Suomen Uniapneayhdistys ry
Päivi Saarijärvi             Mika Huhtakangas
Helsingin Uniyhdistys ry
Rose-Marie Kjellberg  Veli-Matti Riitamaa
Vantaan Uniyhdistys ry
Pentti Fri                         Eero Eronen
Päijät-Hämeen Uniyhdistys ry
Jorma Heinonen           Kari Hyvärinen
Suomen Narkolepsiayhdistys ry
Hanna Nikupaavo         Heidi Wikberg
Turun Uniyhdistys ry
Jorma Ruokonen           Kari Malinen
Pirkanmaan Uniyhdistys ry
Matti Mustajärvi             Marjut Mustajärvi
Satakunnan Uniyhdistys ry
Reijo Lehto
Epätyypillinen unirytmi ry
Salla Mansikkamäki        Minttu Lehtovaara
Kuopion Uniyhdistys ry
 

 

MUUT HALLITUKSET 2017

Helsingin Uniyhdistys ry
 
Puheenjohtaja
Rose-Marie Kjellberg
I varapuheenjohtaja
Leeni Peltonen
II varapuheenjohtaja
Veli-Matti Riitamaa
Taloudenhoitaja
Pentti Fri
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Susan Pihl
Mika Huhtakangas
Anna-Mari Aronen
Levottomat Jalat - Restless Legs ry
 
Puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Ronni
I varapuheenjohtaja
Agnes Irmeli Hännikäinen
II varapuheenjohtaja
Sirkku Nyström
Taloudenhoitaja
Pentti Fri
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Eero Eronen
 
Markku Partinen
Suomen Unettomat ry
 
Puheenjohtaja
Rose-Marie Kjellberg
I varapuheenjohtaja
Päivi Saarijärvi
II varapuheenjohtaja
Leeni Peltonen
Taloudenhoitaja
Pentti Fri
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Sirkka-Liisa Ronni
Anna-Mari Aronen
Susan Pihl
Suomen Uniapneayhdistys ry
 
Puheenjohtaja
Jorma Heinonen
I varapuheenjohtaja
Jorma Ruokonen
II varapuheenjohtaja
Matti Mustajärvi
Taloudenhoitaja
Pentti Fri
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Susan Pihl
Eero Eronen
Sirkka-Liisa Ronni
Veli-Matti Riitamaa Kari Malinen
Vantaan Uniyhdistys ry
 
Puheenjohtaja
Pentti Fri
I varapuheenjohtaja
Eero Eronen
II varapuheenjohtaja
Mika Huhtakangas
Taloudenhoitaja
Pentti Fri
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet