Uniliitto ry
Uniliitto ry:n hallitus 2018
Puheenjohtaja
Pentti Fri
I. varapuheenjohtaja
Päivi Saarijärvi
II. varapuheenjohtaja
Veli-Matti Riitamaa
III. varapuheenjohtaja Salla Mansikkamäki
Taloudenhoitaja
Marjukka Salminen
Sihteeri
Milja Saresvaara
Yhdistys
Varsinainen jäsen       Varajäsen    
Suomen Unettomat ry
Päivi Saarijärvi              Susan Pihl
Levottomat Jalat-Restless Legs ry
Sirkka-Liisa Ronni        Sirkku Nyström
Suomen Uniapneayhdistys ry
Veli-Matti Riitamaa       Kari Malinen
Helsingin Uniyhdistys ry
Rose-Marie Kjellberg    Leeni Peltonen
Vantaan Uniyhdistys ry
Eero Eronen
Päijät-Hämeen Uniyhdistys ry
Jorma Heinonen           Kari Hyvärinen
Suomen Narkolepsiayhdistys ry
Hanna Nikupaavo         Heidi Wikberg
Turun Uniyhdistys ry
Kari Malinen                  Kauko Sillanpää
Pirkanmaan Uniyhdistys ry
Marjut Mustajärvi
Satakunnan Uniyhdistys ry
Reijo Lehto
Epätyypillinen unirytmi ry
Salla Mansikkamäki      Minttu Lehtovaara
Kuopion Uniyhdistys ry
 

 

MUUT HALLITUKSET 2018

Helsingin Uniyhdistys ry
 
Puheenjohtaja
Rose-Marie Kjellberg
I varapuheenjohtaja
Leeni Peltonen
II varapuheenjohtaja
Veli-Matti Riitamaa
Taloudenhoitaja
Marjukka Salminen
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Susan Pihl
Mika Huhtakangas
Anna-Mari Aronen
Levottomat Jalat - Restless Legs ry
 
Puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Ronni
I varapuheenjohtaja
Sirkku Nyström
II varapuheenjohtaja
Veli-Matti Riitamaa
Taloudenhoitaja
Marjukka Salminen
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Eero Eronen
Agnes Irmeli Hännikäinen
Markku Partinen
Suomen Unettomat ry
 
Puheenjohtaja
Päivi Saarijärvi
I varapuheenjohtaja
Susan Pihl
II varapuheenjohtaja
Leeni Peltonen
Taloudenhoitaja
Pentti Fri
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Sirkka-Liisa Ronni
Anna-Mari Aronen
Rose-Marie Kjellberg
Suomen Uniapneayhdistys ry
 
Puheenjohtaja
Veli-Matti Riitamaa
I varapuheenjohtaja
Kari Malinen
II varapuheenjohtaja
Susan Pihl
Taloudenhoitaja
Marjukka Salminen
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet
Mika Huhtakangas
Eero Eronen
Sirkka-Liisa Ronni
Jorma Heinonen Pentti Fri
Vantaan Uniyhdistys ry
 
Puheenjohtaja
Pentti Fri
I varapuheenjohtaja
Eero Eronen
II varapuheenjohtaja
Mika Huhtakangas
Taloudenhoitaja
Marjukka Salminen
Sihteeri
Milja Saresvaara
Muut hallituksen jäsenet