Vad är Sömnförbundet r.f. ?

Sömnförbundet har grundats 1999 on den är registrerad I mars 23.8.1999 som Uniliitto ry (Sömnförbundet r.f) som en registrerad förening med numret 177125. Sömnförbundet har grundats av patientföreningar vars medlemmar lider av sömnproblem och sömnstörningar  till en gemensam  takorganisation. Sömnförbundets grundföreningar är : Restless-Legs r.f., Patientföreningen Sömnlösa r.f., Finlands Narkolepsiförening r.f, och Finlands Sömnapneförening  r.f Som medlem till Sömnförbundet kan godkännas registrerade föreningar vilka har godkänt Sömnförbundets verksamhetsprinciper och regler.  På de tillställningar som Sömnförbundet är med som arrangör, har deltagarna  en  möjlighet att bli medlem I Sömnförbundets grundorganisation. Som stödjemedlem kan godkännas ett legitimerat samfund som vill stöda förbundets mening och organisation.

 

Syftet med förbundets verksamhet

Sömnförbundets mening är att  verka som en takorganisation som förenar de olika patientföreningarna. Den driver rättigheter för de personer som lider av besvär som är i relation med sömn samt försöker främja medlemmarnas samt deras närståendes livskvalitet. Sömnförbundets syfte är också att främja den övriga befolkningens vetskap om sömnen och vakenhetsgradens verkan på den allmänna livskvaliteten och på den själsliga och fysiska funktionsförmågan. För att genomföra detta arragerar Sömnförbundet bl.a. skolnings-informations och rådgivningstillställningar. Förbundet bär också sitt strå till stacket för att säkra vård och rehibilation samt försäkring för övrig service för patienter med sömnstörningar.  Till Sömnförbundets uppgifter hör  också initiativtagande och utlåtanden. 

Förbundets  uppgifter

Förbundet arrangerar skolnings och informationstillställningar . Förbundet stöder forskningen och informeringen av alla de sjukdomar som  härör till deras verkssamhet. Förbundets målsättning är också att framföra och förmedla information och lösningar till sömnproblemen.

Handlingarna görs tillsammans med de olika föreningarna och samarbetskumpanerna. Sömnförbundet var  1999 med I ett vetenskapligt projekt  för undersökning av den finska befolkningens  sömn och sovande.  

Medlemmarna

Till Sömnförbundets egentliga medlemmar kan godkännas registrerade föreningar som har utav sin egen del godkänt Sömnförbundets verksamhetsprinciper och regler. Dessa tillställningar där Sömnförbundet  är med som arrangör , har deltagarna en möjlighet att bli medlem i Sömnförbundets grundförening. Som stödjemedlem kan godkännas ett rättsgiltigt samfund som vill stödja förbundets principer och verksamhet

   

 

 

 

 

 

 

 
Uniliitto Ry | Sitratori 3, 4. krs. 00420 Helsinki | Toimisto avoinna: ma - pe klo 10.00 - 16.00 | puh. 010 292 8080 | uniliitto@uniliitto.fi