Vad är Sömnförbundet r.f. ?


Sömnförbundet har grundats 1999 on den är registrerad
I mars 23.8.1999 som Uniliitto ry (Sömnförbundet r.f) som en
registrerad förening med numret 177125. Sömnförbundet har
grundats av patientföreningar vars medlemmar lider av sömnproblem
och sömnstörningar  till en gemensam  takorganisation.
Sömnförbundets grundföreningar är : Restless-Legs r.f., Patientföreningen
Sömnlösa r.f., Finlands Narkolepsiförening r.f, och Finlands Sömnapneförening 
r.f Som medlem till Sömnförbundet kan godkännas registrerade föreningar
vilka har godkänt Sömnförbundets verksamhetsprinciper och regler. 
På de tillställningar som Sömnförbundet är med som arrangör,
har deltagarna  en  möjlighet att bli medlem I Sömnförbundets grundorganisation.
Som stödjemedlem kan godkännas ett legitimerat samfund som vill
stöda förbundets mening och organisation.

Syftet med förbundets verksamhet

Sömnförbundets mening är att  verka som en takorganisation som
förenar de olika patientföreningarna. Den driver rättigheter för de personer
som lider av besvär som är i relation med sömn samt försöker främja
medlemmarnas samt deras närståendes livskvalitet. Sömnförbundets
syfte är också att främja den övriga befolkningens vetskap om sömnen
och vakenhetsgradens verkan på den allmänna livskvaliteten och på den
själsliga och fysiska funktionsförmågan. För att genomföra detta arragerar
Sömnförbundet bl.a. skolnings-informations och rådgivningstillställningar.
Förbundet bär också sitt strå till stacket för att säkra vård och rehibilation
samt försäkring för övrig service för patienter med sömnstörningar. 
Till Sömnförbundets uppgifter hör  också initiativtagande och utlåtanden. 


Förbundets  uppgifter

Förbundet arrangerar skolnings och informationstillställningar.
Förbundet stöder forskningen och informeringen av alla de sjukdomar som
härör till deras verkssamhet. Förbundets målsättning är också att framföra
och förmedla information och lösningar till sömnproblemen.

Handlingarna görs tillsammans med de olika föreningarna och samarbetskumpanerna.
Sömnförbundet var  1999 med I ett vetenskapligt projekt  för undersökning av den
finska befolkningens  sömn och sovande.  


Medlemmarna


Till Sömnförbundets egentliga medlemmar kan godkännas registrerade
föreningar som har utav sin egen del godkänt Sömnförbundets verksamhetsprinciper
och regler. Dessa tillställningar där Sömnförbundet  är med som arrangör,
har deltagarna en möjlighet att bli medlem i Sömnförbundets grundförening.
Som stödjemedlem kan godkännas ett rättsgiltigt samfund som vill stödja
förbundets principer och verksamhet

 

 

 

Uniliitto Ry | Sitratori 3, 4. krs. 00420 Helsinki | Toimisto avoinna: ma - pe klo 10.00 - 16.00 | puh. 010 292 8080 | uniliitto@uniliitto.fi