Turun Uniyhdistys ry
Turun Uniyhdistys ry toimii Uniliitto ry:n paikallisyhdistyksenä, järjestää unihäiriöistä tiedotustilaisuuksia ja yleisöluentoja. Yhdistys tukee sairauden tutkimista ja tiedottamista. Yhdistys on järjestämässä potilaiden kuntoutumisen ja työkykyisenä säilymisen, sekä elämän laadun kohentamiseksi mm. painonhallintaryhmiä, jumpparyhmiä, vertaistukea ja virkistystä. Yhdistys on perustettu 2001.
 
Jäsenmaksun 15 € voi maksaa Turun Uniyhdistys ry:n Nordean tilille FI8643090010210748 toukokuun aikana tai liittymisen jälkeen. LIITTYMISLOMAKE. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Yhdistys lähettää tiedotteet sähköisesti. Jäsenalennukset: RUISSALON KYLPYLÄSSÄ - jäsenkorttia esittämällä allasosaston käyttö 6 euroa per henkilö
 
 
 
Ohjatut uniryhmät (vaatii ennakkoilmoittautumisen)

Unettomuuden lääkkeetön hoito -pienryhmäohjaus (n. 8 hlöä)
Kurssi alkaa syyskaudella.
Lue ohjatuista uniryhmästä lisää täältä.
Turussa järjestettävät ohjatut ryhmät unettomille
(alkanut 20.9. - täynnä)
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Uniliiton kanssa ja on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuminen Uniliittoon joko sähköpostitse (uniliitto@uniliitto.fi)
tai puhelimitse 010 292 8080

HUOM.!!

Paimiossa 11.10. klo 17-18.45
lisäkurssi jos et mahtunut Uniliiton ryhmään
(opiston, ei Uniliiton ryhmä, osallistumisessa pieni maksu)

Ilmoittautuminen kurssille: www.opistopalvelut.fi/paimio

                      Kurssinumero 800104

 

 
 
 
 
 
 
           
Hallitus 2018
Puheenjohtaja
Kari Malinen
040 012 6950                                                kari.ek.malinen@gmail.com             
Varapuheenjohtaja
Kauko Sillanpää
040 747 5396                               
kauko.sillanpaa@dnainternet.net
Sihteeri
Pekka Nuutinen
 
Taloudenhoitaja Sinikka Lehtiö

Muut hallituksen jäsenet

Asiantuntijajäsen

Ritva Tammivaara, Aarne Härmävaara  
                             

Hannu Lauerma

 

 

 

Tietosuojaseloste – EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispäivämäärä 25.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Turun Uniyhdistys ry

www.uniliitto.fi

 1. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Taloudenhoitaja: Sinikka Lehtiö
sinikka.lehtio@gmail.com
 

 1. Rekisterin nimi

Turun Uniyhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Jäsenpalvelut
 • Jäsenviestintä
 • Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
 • Varainhankinta

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyllä henkilöllä on jäsensuhde Turun Uniyhdistys ry:n kanssa. Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymävuosi
 • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot                     
 • Jäsenyystiedot (jäsenlaji ja jäsenyyden kesto)
 • Muut erikseen jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot kuten terveystiedot ja/tai diagnoosit
 • Luottamustoimet yhdistyksessä
 • Jäsenmaksutiedot
 • Vapaaehtoisroolit
 • Lupa jäsenkirje yms. tiedotteiden vastaanottamiseen

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle.

 

 1. Tietolähteet

Saamme tietoja rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvalta taholta (Uniliitto).

 Kun toinen henkilö luovuttaa henkilötietoja muiden puolesta, käytämme niitä henkilötietoja, jotka tämä toinen henkilö antaa.

 

 1. Tietojen luovutukset ja siirrot

Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Jäsentiedot luovutetaan Uniliitto ry:lle (keskusjärjestö) seuraaviin tarkoituksiin:

 • Jäsenmaksujen seuranta –sähköpostitse lähetettävät tiedostot lähetetään käyttäen SSL -suojausta ja salaustekniikkaa
 • Uniliitto ry:ssä on keskitetty osoiterekisteri, jota tarvitaan kertapostitusta varten painotalolle viestiessään toimintansa mukaisista tapahtumista (Uniuutiset, luennot yms.). Postituslistaa säilytetään painotalolla tietty aika, jonka jälkeen se tuhotaan.

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 

8.   Tietojen suojaus ja säilytysajat

Manuaalinen aineisto
- säilytetään lukitussa tilassa

ATK:lle talletetut tiedot
- laitteistojen ja tiedostot on suojattu tietoturvajärjestelyin
- kulunvalvonta on järjestetty


Yhdistys kerää toimintakertomukseensa ja historiikkitarkoituksiin toiminnastaan tietoja, joista saattaa ilmetä jäsenen henkilötietoja. Näitä tietoja voivat olla jäsenen nimi tai jäsenen näkyminen tunnistettavana valokuvissa. Näihin tietoihin on kysyttävä asianosaisen lupa.

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus. Rekisterissä olevalla on oikeus tietojensa tarkastukseen. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte muutoksemme selosteessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistyksen toimintaa voi tukea Nordean tilille n:o FI8643090010210748
 
 

 

   

 

Uniliitto Ry | Sitratori 3, 4. krs. 00420 Helsinki | Toimisto avoinna: ma - pe klo 10.00 - 16.00 | puh. 010 292 8080 | uniliitto@uniliitto.fi