Uniliitto ry
Turun Uniyhdistys ry
Turun Uniyhdistys ry toimii Uniliitto ry:n paikallisyhdistyksenä, järjestää unihäiriöistä tiedotustilaisuuksia ja yleisöluentoja. Yhdistys tukee sairauden tutkimista ja tiedottamista. Yhdistys on järjestämässä potilaiden kuntoutumisen ja työkykyisenä säilymisen, sekä elämän laadun kohentamiseksi mm. painonhallintaryhmiä, jumpparyhmiä, vertaistukea ja virkistystä. Yhdistys on perustettu 2001.
 
Jäsenmaksun 15 € voi maksaa Turun Uniyhdistys ry:n Nordean tilille FI8643090010210748 toukokuun aikana tai liittymisen jälkeen. LIITTYMISLOMAKE. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Yhdistys lähettää tiedotteet sähköisesti. Jäsenalennukset: RUISSALON KYLPYLÄSSÄ - jäsenkorttia esittämällä allasosaston käyttö 6 euroa per henkilö
 
 
 
 
Unettomuuden lääkkeetön hoito -pienryhmä (n. 8 hlöä)
Kurssi alkaa 1.2.2018
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Uniliiton kanssa ja on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuminen Uniliittoon joko sähköpostitse (uniliitto@uniliitto.fi) tai puhelimitse 010 292 8080
Tämä kurssi on käynnistynyt, ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavalle kurssille, josta tietoa myöhemmin.
 
 
 
 
 
           
Hallitus 2018
Puheenjohtaja
Kari Malinen
040 012 6950                                                kari.ek.malinen@gmail.com             
Varapuheenjohtaja
Kauko Sillanpää
040 747 5396                               
kauko.sillanpaa@dnainternet.net
Sihteeri
Pekka Nuutinen
 
Taloudenhoitaja Sinikka Lehtiö

Muut hallituksen jäsenet

Asiantuntijajäsen

Ritva Tammivaara, Aarne Härmävaara  
                             

Hannu Lauerma

 

TIETOSUOJASELOSTE:
YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA
(HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 § JA 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Turun Uniyhdistys  ry

www.uniliitto.fi

Rekisteriasioita hoitavien yhteystiedot

uni@kolumbus.fi

2. Rekisterin nimi

Turun Uniyhdistys  ry:n jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää Turun Uniyhdistys  ry:n jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää, jäsenlehden postituslistaa ja tilastollisia tarkoituksia. Lisäksi jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyllä henkilöllä on jäsensuhde Turun Uniyhdistys ry:n kanssa.

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä.

1) Henkilöön liittyvät perustiedot
- täydellinen nimi
- kotipaikka
- osoite, postinumero, postitoimipaikka
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

2) Muut tiedot
- unihäiriön nimi
- milloin todettu
- missä todettu
- jäsenmaksut
- liittymispäivämäärä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenlomakkeella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- säilytetään lukitussa tilassa

ATK:lle talletetut tiedot
- laitteistojen ja tiedostot on suojattu tietoturvajärjestelyin
- kulunvalvonta on järjestetty
- rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan
- ei säännönmukaista tietojen luovutusta tai siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistyksen toimintaa voi tukea Nordean tilille n:o FI8643090010210748