Unilääketiede

 

TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

 Laatimispäivä: 25.5.2018

 

 1. Rekisterinpitäjä

Uniliitto ry

Sitratori 3 00420 HELSINKI

p. 010 292 8080

uniliitto@uniliitto.fi
 

 1.  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava: Leena Nieminen
leena.nieminen@uniliitto.fi

Toimistosihteeri: Marjukka Salminen

uniliitto@uniliitto.fi

 

 1. Rekisterin nimi

 Koulutus- ja tapahtumarekisteri

 

 1.  Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus?

 Uniliiton järjestämien koulutusten ja tapahtumien hallinta ja ilmoittautuminen/tapahtumaan hakeminen: henkilötietojen käsittely (kerääminen, tallentaminen, luovuttaminen, säilyttäminen) perustuu jäsen- tai asiakassuhteeseen sekä henkilön vapaaehtoiseen, tietoiseen suostumukseen tietojen luovuttamisesta.

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

 Koulutukseen/tapahtumaan hakeva/ilmoittautuva henkilö ilmoittaa seuraavat tiedot itsestään: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, sähköposti, maksajan tiedot. Vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja ovat: puhelin, ammatti, erityisruokavalio, allergiat, muita lisätietoja, jotka henkilö itse haluaa koulutuksen/tapahtuman järjestäjille kertoa

 

 1.  Mistä saamme tietoja?

 Koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset/hakemukset tulevat pääsääntöisesti Uniliiton www-sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta sähköisesti. Osa ilmoittautumisista/hakemuksista voi tulla sähköpostitse. Jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, on vaihtoehtona ilmoittautua puhelimitse, jolloin ilmoittautumistiedot kirjataan rekisteriin.

 

 1.  Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

 Tietoja ei luovuteta eteenpäin Uniliiton ulkopuolisten toimijoiden käyttöön, poikkeuksena kolmannen osapuolen kanssa yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet, joihin liittyvät osallistujatiedot toimitetaan myös kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Manuaalinen aineisto säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Aineistot tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan, kun ne käyvät tarpeettomiksi.

Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin rajoituksin.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi.

 

 1.  Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

 Eu:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä viranomaiselle. Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

 

 1.   Kehen voit olla yhteydessä?

 Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Uniliitolle. Pyynnössä tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti.

 

 1.  Tietosuojaselosteen muutokset

 Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättynä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla www.uniliitto.fi -sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

Uniliitto Ry | Sitratori 3, 4. krs. 00420 Helsinki | Toimisto avoinna: ma - pe klo 10.00 - 16.00 | puh. 010 292 8080 | uniliitto@uniliitto.fi