Uniliitto ry

Aiemmat ohjelmat ja luentomateriaali

Unilääketiede 2015 - 17. valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät

26.10.2015 klo 8:30 - 17:30 ja 27.10.2015 klo 8:30 - 16:00
Paikka: Senaatti-kiinteistöjen auditorio - Ratapihantie 9 - 00520 Helsinki (Pasila)
Kohderyhmä: Terveyskeskuslääkärit, työterveyslääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit, erikoistuvat lääkärit, unihoitajat, sairaanhoitajat, muut terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja farmasian ammattilaiset ja neuropsykologit.
Järjestäjät: Uniliitto ry ja Suomen Unitutkimusseura ry
 
MAANANTAI 26.10.2015
8:30 - 9:00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Koulutuspäivien avaus - Suomen Unitutkimusseuran puheenjohtaja prof. Markku Partinen
 
Sessio 1. Uniapnean erityiskysymyksiä - Puheenjohtaja Adel Bachour
09.05 Kuorsaava lapsi - EL Turkka Kirjavainen
09.40 Kuorsaavan lapsen operatiivinen hoito - EL Johanna Nokso-Koivisto
10.00 Uniapneakisko hoidon indikaatiot ja hoidon kulku - erikoishammaslääkäri Tuula Palotie
10.20 Uniapnea ja sydän/verisuoniriskit - EL, Adel Bachour
 
10.40 Kahvitauko
 
Sessio 2. Levottomat jalat -oireyhtymä - Puheenjohtaja Tomi Sarkanen
11.00 RLS: diagnostiikka ja hoidon pääperiaatteet - EL, Salla Lamusuo
11.20 RLS psykiatrisesta näkökulmasta
11.40 RLS ja perifeerinen hypoksia - Prof. Olli Polo
 
12:00 Lounas
 
Sessio 3. Krooninen väsymysoireyhtymä - Puheenjohtaja Markku Partinen
13.00 CFS ja PANS kliiniset löydökset ja diagnostiset kriteerit - prof. Markku Partinen
13.40 Krooninen väsymysoireyhtymä infektiolääkärin kannalta - EL, Ville Valtonen
14.00 Kroonisen väsymysoireyhtymän ja PANS:in immunologisesta diagnostiikasta
 
14.20 Kahvitauko
 
14.40 Kroonisen väsymysoireyhtymän psykiatrinen erotusdiagnostiikka
15.00 Paneeli: krooninen väsymysoireyhtymä. Mistä on kyse? Miten hoidetaan?
         O. Saarenpää-Heikkilä, V.Valtonen, R. Vataja, O. Polo...
 
15.40 Tauko
 
Yleisötilaisuus kroonisesta väsymysoireyhtymästä
16.30 Krooninen väsymys, infektiot, rasitus intoleranssi ja posturaalinen takykardia - prof. Markku Partinen
17.00 Keskustelua kroonisesta väsymyksestä, sen tunnistamisesta ja hoitomahdollisuuksista
 

TIISTAI 27.10.2015

8.30 -9.00 Ilmoittautuminen
Sessio 4. Uni-valverytmin säätelystä. Miksi ja miten nukumme? - Puheenjohtaja Sonja Sulkava
9.00 Vireyden säätelyn biologiaa - post doc tutkija Henna-Kaisa Wigren
9.30 Unen kehitys lapsilla - EL, Outi Saarenpää-Heikkilä
 
10.00 Kahvitauko
 
10.20 Viivästynyt unijakso ja muut univalverytmin häiriöt - EL, Gabriele Sved
10.40 Uni, muisti ja oppiminen
11.00 Piristävät ja eugeroiset lääkkeet - prof. Markku Partinen
11.20 Keskustelu
 
11.40 Lounas
 
Sessio 5. Unettomuuden käypä hoito 2015 - Puheenjohtaja Markku Partinen
12.40 Unettomuuden uusi Käypä Hoito suositus - prof. Markku Partinen
· Unettomuuden diagnostinen luokittelu
· Unettomuuden hoidossa käytettävät lääkkeet
· Unilääkkeiden hyödyt ja haitat
· Iäkkäiden unettomuuden hoidon erityispiirteet
13.20 Unettomuuden kognitiiviset menetelmät
13.50 Psykiatriset sairaudet ja unettomuus - EL, Juha Markkula
 
14.10 Kahvitauko
 
14.30 Unettomuuden postimerkit: Morvanin oireyhtymä ja FFI - LL Tomi Sarkanen
14.55 Sairaanhoitajan rooli unettomuuden hoidossa ja seurannassa- sh.Anne Huutoniemi ja sh Anna-Mari Aronen
15.20 Yleiskeskustelu: uusi käypä hoitosuositukset.
· Aktigrafian ja nukkumispäiväkirjan käyttö
· Unirekisteröintien merkitys unettomuuden diagnostiikassa
· Unilääkkeistä vieroittaminen - vai onko syytä vieroittaa?
· Miten hoidan vaikeata unettomuutta?
· Entä kun tavanomaiset lääkeannokset eivät auta?
· Unilääkkeet ja ajokortti ?
· Muita kysymyksiä
15.55 Tilaisuuden päätös ja todistusten jako

Unilääketiede 2014
16. valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät

Maanantai 27.10.2014

8.30 - 9.30 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen 
9.30 -9.35 Koulutuspäivien avaus - Uniliiton puheenjohtaja Pentti Fri       
Sessio I - Unettomuus - Puheenjohtaja Markku Partinen                                                                                  
09.35 Unettomuuden muuttuneet diagnostiset kriteerit - Prof Markku Partinen     
09.55 Unettomuuden uudet kriteerit psykiatrin näkökulmasta - LT, el Juha Markkula
10.15 Vuorokausirytmin häiriöt ja melatoniinin määritys - tutkimusprofessori Timo Partonen
10.35 Aktigrafian ja unipolygrafian rooli unettomuuden diagnosoinnissa - el Anna-Maria Lapinlampi    
10.55 Keskustelua

11.05 - 12.00 Lounas

Sessio II - Unenaikaisten hengityshäiriöiden diagnostiset kriteerit - Puheenjohtaja Adel Bachour          
12.00 Obstruktiivisen uniapnean kriteerit - LT, el Adel Bachour                                  
12.20 Sentraalinen uniapnea oireyhtymä - LT, el Adel Bachour                                           
12.40 Uneen liittyvä hypoventilaatio - el Hanna-Riikka Kreivi                                                                
13.00 Lasten unenaikaiset hengityshäiriöt - el Turkka Kirjavainen                                             
13.20 Keskustelua

13.30 - 14.00 Kahvi

Sessio III - Väsymys oireena, mikä syynä? - Puheenjohtaja Juha Markkula                                                
14.00 Tavallisimmat syyt - LL Tomi Sarkanen                                                                                                 
14.20 Sisätautilääkärin näkökulma - Dos, el Ilkka Kantola                                                                                   
15.00 Psykiatrin näkökulma - LT, el Juha Markkula                                                             
15.20 Yhteenveto: Unihäiriöpotilas avoterveydenhuollossa - Milloin lähetän sairaalaan tutkimuksiin? - Prof Markku Partinen
15.40 Keskustelua

Tiistai 28.10.2014

8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Sessio I - Hypersomniat  ja parasomniat - puheenjohtaja Markku Partinen                                             
9.00 Keskushermostoperäisten hypersomnioiden muuttuneet diagnostiset kriteerit - Prof. Markku Partinen
9.45 Non-REM ja REM – unenaikaiset parasomniat - el Mika Koskinen                                                
10.05 Painajaiset - PsT, tutkijatohtori Katja Valli                                                            
10.25 Parasomnia vaiko epilepsia? - Prof. Sari-Leena Himanen                                                   
10.45 Keskustelua

11.00 - 12.00 Lounas

Sessio II - Kipu ja uni -
12.00 Fibromyalgia ja uni - el Jukka-Pekka Kouri                                                                      
12.20 Kipulääkitys ja uni - Prof. Markku Partinen                                            
12.40 Selittääkö kipu unettomuuden vaikutusta työkyvyttömyyteen? - Prof. Paula Salo                                            
13.00 Keskustelua

13.10 - 13.40 Kahvi

Sessio III - Unihäiriöiden lääkkeellinen hoito - puheenjohtaja Salla Lamusuo                                     
13.40 Unettomuus - Prof Markku Partinen 
14.00 Vuorokausirytmin häiriö - el Gabriele Sved                                                                              
14.20 Levottomat jalat - LT, el Salla Lamusuo                                                                                           
14.40 ADHD ja uni - Prof. Jyrki Korkeila                                                                                                
15.00 Narkolepsia ja hypersomniat - LL Tomi Sarkanen                                                                        
15.20 Arviointilomakepalautus ja koulutuspäivien päätös
 
 
Unilääketiede 2013
Maanantai 28.10.2013
08:15 Ilmoittautuminen, aamukahvi
09:00 Avaus – SUS:n Puheenjohtaja LT, EL Salla Lamusuo
Sessio I Unettomuuden hoito - puheenjohtaja dos, EL Christer Hublin
9:00 Miten käytän oikein melatoniinia - tutkimusprofessori Timo Partonen
9:20 Unettomuuden lääkehoito – lääkkeiden hyödyt/haitat - dos, EL Christer Hublin
9:40 Unettomuuden lääkkeetön hoito avoterveydenhuollossa - erikoispsykologi Heli Järnefelt
10:20 Hengityksen säätely unettomuuden hoidossa – psykologi ja psykoterapeutti Minna Martin
10:40 Vaihdevuosien hormonikorvaushoidon vaikutus unen laatuun - dos, EL Päivi Polo
11:00 Unettomuus uniapneapotilaalla. EL Gabriele Sved
11:20 Keskustelua
11:30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Sessio II Unihäiriöt ja liikenne – puheenjohtaja - LKT, el  Seppo Olkkonen
12:30 Ammattiautoilija ja uniapnea - Riikka Huhta                                                                     
12:50 Objektiiviset mittaukset riittävän vireystason arvioinnissa – EL Anna-Maria Lapinlampi
13:10 Ajokyky versus työkyky - LKT, EL  Mikael Ojala
13:30 Iäkkäiden laajennettu terveystarkastus, väsymyksen huomioiminen - dos, EL Markku Sainio
13:50 Wake up bus-projekti
14:00 Kahvi
Sessio III Unihäiriöt ja kognitiivinen toimintakyky puheenjohtaja LT, el Salla Lamusuo
14:30 Univaje ja kognitiivinen toimintakyky - PsT, tutkimusprofessori Mikael Sallinen
14:50 Iäkkäiden unihäiriöt ja muisti - LT, EL Maaria Seppälä
15:10 Uniapnea ja kognitiivinen toimintakyky - PsT, neurropsykologian erikoispsykologi Tiia Saunamäki
15:30 Keskustelua
15:40 Päivän päätös

Tiistai 29.10.2013
08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi/-tee                                                            
Sessio I - Key note: Narkolepsia – missä mennään - prof. Markku Partinen
09:00 Suomen epidemiologinen uusin tieto ja patofysiologia                                       
09:40 Keskustelua
Sessio II Lasten uni - puheenjohtaja LT, el Outi Saarenpää-Heikkilä
09:45 Asiantuntijaryhmän uusin suositus lasten narkolepsian tutkimus- ja hoitokäytännöistä - LT, EL  Outi Saarenpää-Heikkilä
10:05 Lasten ja nuorten unihäiriöt, epidemiologiaa - dos lastenpsykiatriaan erikoistuva Juulia Paavonen
10:25 Unihäiriöiden hoitokeinot lapsuusiässä - LT, EL Outi Saarenpää-Heikkilä
10:45 Nuorten unihäiriöiden hoito - LT, nuorisopsykiatriaan  erikoistuva Anna-Sofia Urrila
11:05 Keskustelua
11:30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
Sessio III Uniapnean aktuelleja asioita käytännön kannalta - puheenjohtaja  prof. Markku Partinen
12:30 Uniapnean hoitomalli HUS:ssa - LT, EL Adel Bachour
12:40 Uniapnean hoitomalli Vaasassa - EL Peter Nieminen
12:50 Uniapnean hoitomalli TYKS:ssä - sh Sari Melkko
13:00 Paneelikeskustelua - Sari Melkko, Adel Bachour ja Peter Nieminen
13:20 Kahvi
Sessio IV Uniapnean tulevat hoitomuodot – puheenjohtaja LT, el Adel Bachour
13:50 Uniapnean uudet kirurgiset hoidot - dos, EL Leif Bäck
14:10 Laihdutusleikkaus uniapnean hoitona - dos, EL Henri Tuomilehto
14:30 Uniapnean hammaskiskot - HLT, EHL Sirpa Arte
14:50 Uudet hengityslaitteet ja niiden vaikutus uniapnean hoitoon - EL Hanna-Riikka Kreivi
15:10 Keskustelua
15:30 TODISTUSTEN JAKO JA PÄÄTÖS
Unettomuuden hoito
Miten käytän oikein melatoniinia - tutkimusprofessori Timo Partonen
Lasten uni
Lasten narkolepsian tutkimus - lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä
Unihäiriöiden hoitokeinot lapsuusiässä - lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä