Uniliitto ry
 
 
 
 

 

Unilääketiede 2017

19. valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät
30.10 - 31.10.2017

Paikka: Valkea Talo, llkantie 4, Haaga, 00400 Helsinki
Kohderyhmä: Terveyskeskuslääkärit, työterveyslääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit, unihoitajat,
sairaanhoitajat, muut terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja farmasian ammattilaiset, neuropsykologit.
Järjestäjät: Uniliitto ry ja Suomen Unitutkimusseura ry

 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi:
Alat (tuntimäärä): Kliininen farmakologia ja lääkehoito  (3), Kliininen neurofysiologia  (9), Korva,- nenä- ja kurkkutaudit  (3),
                                 Lastenneurologia  (2), Lastenpsykiatria  (2), Lastentaudit (2), Neurologia  (4), Psykiatria (3),
                                 Terveydenhuolto  (8), Työterveyshuolto (6), Yleislääketiede (10)

 

MAANANTAI 30.10.2017
 

8:30 - 9:00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 - 9:05 Koulutuspäivien avaus SUS:n puheenjohtaja Markku Partinen

 

SESSIO 1. MELATONIINI - Puheenjohtaja Tomi Sarkanen
9:05 - 9:25 Aivojen sisäisen kellon toiminta ja sen häiriöt. Mitä uutta?
Timo Partonen, tutkimusprofessori, THL
9:25 - 9:45 Melatoniinin käyttö lapsilla ja nuorilla,

Outi Saarenpää-Heikkilä, LT, lastenneurologian el,TAYS
9:45 - 10:05 Melatoniinin käyttö aikuisilla ja iäkkäillä

Gabriele Sved, DrMed, neurologian el, yl, Helsingin uniklinikka, Vitalmed
10:05 - 10:20 Keskustelua
10:20 - 10:40 tauko

SESSIO 2. UNIAPNEAN KÄYPÄ HOITO – Puheenjohtaja Tarja Saaresranta
10:40 - 11:00 Uniapneapotilaan lähete ja hoitoalgoritmi, Tarja Saaresranta, dosentti, oyl, TYKS
11:00 - 11:20 Elintapahoito
Hanna-Riikka Kreivi, LT, kliininen opettaja, HUS
11:20 - 11:40 Uniapneapotilaan seuranta
Ulla Anttalainen, LT, keuhkosairauksien ja allergologian el, TYKS
11: 40 - 12:00 Keskustelua
12:00 - 13: 00 Lounas

 

SESSIO 3. UNIAPNEA – Puheenjohtaja Anu Muraja-Murro
13:00 - 13:20 Virtausrajoitus ja osittainen unenaikainen ylähengitystieahtauma
Olli Polo, dosentti, keuhkosairauksien el, yl,TAYS
13:20 - 13:40 Pitkäkestoisen ylähengitysteiden virtausrajoituksen kliininen merkitys
Marisanna Schwenson, LT, keuhkosairauksien el, oyl, TAYS
13:40 - 14:00 Ajoterveys, Jukka Lojander, LT, apulaisylilääkäri, HUS
14:00 - 14:20 Keskustelua
14:20 - 14:40 Kahvitauko

SESSIO 4. LASTEN UNIAPNEA – Puheenjohtaja Outi Saarenpää-Heikkilä
14:40 - 15:00 Lasten kuorsaus kliinisenä haasteena
Saara Markkanen, korva-, nenä- ja kurkkutautien el, TAYS
15:00 - 15:20 Lasten kuorsaus ja unenaikainen hengityshäiriö hammaslääkärin näkökulmasta
Tiina Ikävalko, HLT, hammaslääkäri, KYS
15:20 - 15:40 Lasten unenaikaisen hengityshäiriön kriteerit ja löydökset polysomnografiassa
Anna-Liisa Satomaa, kliinisen neurofysiologian el, TAYS
15: 40 - 16:00 Keskustelua

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TIISTAI 31.10.2017

8:30 - 9:00 Ilmoittautuminen

SESSIO 5. TERVEYSTEKNOLOGIA JA UNI - Puheenjohtaja Nils Sandman
9:00 - 9:20 Sosiaalinen media, älylaitteet ja uni, Paula Salo, psykologian professori, Turun yliopisto
9:20 - 9:40 Lasten nukkuminen ja teknologia, Juulia Paavonen, dos., lastenpsykiatrian el, HUS, THL
9:40 - 10:00 Kuluttajalle suunnattujen unimittareiden luotettavuus
Markku Partinen, professori, Helsingin uniklinikka, Vitalmed
10:00 - 10:20 Keskustelua
10:20 - 10:40 Kahvitauko

SESSIO 6. UNI-VALVERYTMIN JA AUTONOMISEN HERMOSTON TOIMINNAN MITTAAMINEN
- puheenjohtaja Gabriele Sved
10:30 - 10:50 Aktigrafia unihäiriöiden diagnostiikassa

Anniina Alakuijala, LT, KNF, erikoislääkäri, HUS
10:50 - 11:10 Autonomisen hermoston toimintahäiriöt ja väsymys
Maija Orjatsalo, LL, erikoistuva lääkäri, KNF, HUS
11:10 - 11:30 Mikä unirekisteröinti ja milloin?
Unihäiriöiden ennakkotodennäköisyyden
arviointi. Miten voin päättää sen, lähetänkö
potilaan ensisijaisesti yöpolygrafiaan vai
unipolygrafiaan?
Markku Partinen, professori, Helsingin uniklinikka, Vitalmed
11: 30 - 12:00 Keskustelua
12:00 - 13: 00 Lounas

 

SESSIO 7. UNETTOMUUDEN KÄYPÄ HOITO 2017 – Puheenjohtaja Markku Partinen
13:00 - 13:15 Uneton Suomessa STM:n kärkihanke. Miten unettomuuden diagnostiikka ja hoitoa on
tarkoitus edistää liittyen vuoteen 2019 mennessä?

Markku Partinen, professori, Helsingin
uniklinikka, Vitalmed
13:15 - 13:50 Uneton Suomessa - unettomuuden lääkkeetön hoito käytännössä
Anne Huutoniemi, sh, unihoitaja ja Anna-Mari Aronen, sh, unihoitaja,
Helsingin uniklinikka, Vitalmed
13:50 -14:00 HUS:in Unettomuuden hoitopolku-hanke
Tuula Tanskanen, sh, unihoitaja, HUS
Perusterveydenhuollon yksikkö
14:00 - 14:20 Keskustelua
14:20 - 14:40 Kahvitauko
14:40 - 15:00 Ongelmallisen kroonisen unettomuushäiriön lääkehoito
Gabriele Sved. DrMed, neurologian el, ylilääkäri, Helsingin uniklinikka, Vitalmed
15:00 - 15:20 Uudet kehitteillä olevat lääkkeet unihäiriöiden hoidossa
Markku Partinen, professori, tutkimusjohtaja, Helsingin uniklinikka, Vitalmed
15:20 - 15:55 Yleiskeskustelu unihäiriöiden tutkimuksista ja hoidosta
1. Aktigrafian ja nukkumispäiväkirjan käyttö
2. Unilääkkeistä vieroittaminen - vai onko syytä vieroittaa?
3. Miten hoidan vaikeasta unettomuudesta kärsivää uniapneapotilasta?


15:55 - 16:00 Tilaisuuden päätös ja todistusten jako

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _