Uniliitto ry

Uusi Tietosuoja-asetus

Tällä sivulle kootaan tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja sen vaikutuksista Uniliiton jäsenyhdistysten toimintaan.

Mikä on GDPR?

  • The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus

  • Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa

  • Astuu voimaan 25.5.2018

Tietosuoja-asetus (GDPR) vaatii toimenpiteitä myös yhdistyksiltä. Tälle sivulle kokoamme infoa ja materiaalia helpottaaksemme yhdistysten valmistautumista uuteen asetukseen.

Asetuksen tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten henkilötietojen suojaa. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ikä, puhelinnumero, osoite, , terveystiedot yms. Henkilörekisterejä taas on jäsenrekisterit ja muut listat ja materiaalit, joissa tällaisia henkilötietoja esiintyy.

 

Miten valmistautua?

http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf