< Ajankohtaista

Uniliitto 2025 -strategia hyväksyttiin syyskokouksessa

Uniliiton syyskokous 29.11.2019 hyväksyi Uniliitolle strategian tulevien vuosien toimintaa ohjaamaan. Strategia määrittää muun muassa toiminnan arvot, mission ja vision sekä keskeiset toimenpiteet, joilla strategiaa toteutetaan.

Uniliiton arvot ovat 1) Hyvä uni ja vireys, 2) Luotettavuus ja 3) Ihmislähtöisyys.

Uniliiton missiona on
– parantaa unihäiriöistä kärsivien elämänlaatua
– ehkäistä unihäiriöistä johtuvaa syrjäytymistä,
– tarjota unihäiriöistä kärsiville tietoa ja vertaistukea,
– edistää unen ja vireyden merkityksen tunnistamista ja tunnustamista työelämässä ja yhteiskunnassa ja
– toimia unihäiriöistä kärsivien edunvalvojana edistäen palvelurakenteiden kehittämistä ja saavutettavuutta.

Tutustu tarkemmin Uniliitto 2025 -strategiaan.

Julkaistu: 3.12.2019

Jaa tämä sivu