< Ajankohtaista

Ohjaajakoulutusta unettomuuden ryhmähoitoon

Uniliitto järjestää elo-syyskuussa 2021 ohjaajakoulutuksen, jonka tavoitteena on antaa valmiudet Uniliiton järjestämien kurssimuotoisten uniryhmien ohjaamiseen. Koulutus järjestetään verkossa Zoom-alustalla.

Unettomuuden käypä hoito -suosituksen mukaan pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa parhaat tulokset saavutetaan kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä (CBT-I). Ohjaajakoulutuksessa perehdytään näiden menetelmien käyttöön uniryhmissä. Menetelmien avulla opitaan havainnoimaan ja muuttamaan haitallisia ajatusmalleja ja ylivireystilaa ylläpitäviä tunteita.

Ohjaajakoulutus sisältää 24 opetustuntia, harjoittelujaksona yhden uniryhmän ohjaamisen parin kanssa (6 x 2 t) sekä 8 opetustunnin työnohjauksen harjoittelujakson jälkeen. Koulutus sisältää luentojen ohessa kokemusten vaihtoa, keskustelua, ryhmätyöskentelyä, ohjausharjoituksia sekä kirjallisuuteen perehtymistä ja kotitehtäviä. Edellytyksenä ohjaajakoulutukseen on vähintään AMK-tasoinen terveydenhuollon tutkinto.

Verkkokoulutukset ovat lauantaisin 14.8., 28.8. ja 18.9. Kouluttajina toimivat SH ja unihoitaja Anna-Mari Aronen sekä PSGT-somnologi ja uniterapeutti Susan Pihl.

Koulutettavien ryhmän koko on rajallinen ja ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika päättyy 31.7.2021.

Tutustu tarkemmin https://www.uniliitto.fi/tapahtumat/uniryhman-ohjaajakoulutus/

Julkaistu: 29.6.2021

Jaa tämä sivu