< Ajankohtaista

Uniryhmän ohjaajakoulutus alkaa

Ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata Uniliiton järjestämiä kurssimuotoisia uniryhmiä unettomuudesta kärsiville. Uniryhmissä opetellaan kognitiivis-behavioraalisin (CBT-I) menetelmin alentamaan omaa unettomuuden haitta-astetta. Edellytyksenä uniryhmän ohjaajakoulutukseen pääsylle on vähintään AMK-tasoinen terveydenhuollon tutkinto.

Uniliiton järjestämä uniryhmän ohjaajakoulutus on Euroopan unitutkimusseuran (European Sleep  Reasearch Society) asettamien kriteerien mukainen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n sertifioima perustason CBT-I -koulutus unettomuuden hoitoon. Koulutuksen käynyt voi hakea Suomen Unitutkimusseuralta sertifioitua uniohjaaja (SUS) -nimikettä.

Ohjaajakoulutus sisältää CBT-I -menetelmiä (cognitive behavioral therapy for insomnia) joiden avulla muun muassa muutetaan uneen liittyviä haitallisia rutiineja ja toimintatapoja, opitaan rytmittämään unta ja valvetta sekä havainnoimaan ja muuttamaan haitallisia ajatusmalleja ja ylivireystilaa ylläpitäviä tunteita.

Koulutus toteutetaan verkossa Zoom-alustalla kolmena lauantaina maalis-huhtikuun aikana. Koulutusohjelmaan sisältyy lisäksi harjoitustyönä toteutettava kuuden tapaamiskerran uniryhmän ohjaaminen sekä työnohjauspäivä. Ensimmäinen koulutuspäivä on 12.3.2022, ja koulutukseen hakeminen päättyy 21.2.2022.

Tutustu tarkemmin koulutukseen
https://www.uniliitto.fi/tapahtumat/uniryhman-ohjaajakoulutus-2/

Julkaistu: 19.1.2022

Jaa tämä sivu