< Ajankohtaista

Uniliitto: Uni ja päiväaikainen vireys eivät ole vain yksityisasia

Unella ja palautumisella on merkittävä vaikutus päiväaikaiseen vireyteen ja työkykyyn. Vastaavasti päiväaikaisella toiminnalla on vaikutus uneen ja palautumiseen. Uniliiton mielestä tämän vuorovaikutuksen tukeminen ei saa olla vain yksityisasia. Työnantajien ja esimiesten tulee tukea määrätietoisesti vireyttä ja palautumista edistävää työkulttuuria

Stressi vaikuttaa unen laatuun ja määrään. Yhä useampi työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä, joka on vaikeaa jättää työpaikalle. Korona-aikana työajan ja vapaa-ajan rajat ovat etätyön myötä liudentuneet lisää, mikä on saattanut edelleen vaikeuttaa päivän rytmittämistä vireyttä tukevasti.

Työnantajien tulisi tiedostaa päiväaikaisen vireyden merkitys työkykyyn ja työn tuottavuuteen nykyistä paremmin.

Kannustavatko työantaja ja esimiehet tauottamaan työtä? Ihannoidaanko työpaikalla kiireen kulttuuria ja jatkuvasti tavoitettavissa oloa? Onko työntekijöillä aito mahdollisuus vaikuttaa työn tekemisen tapaan? Voivatko vuorotyötä tekevät vaikuttaa työvuorolistoihin? Kuormittavatko sairauspoissalot työyhteisön jaksamista?

Hyvä työkyky perustuu päiväaikaiseen vireyteen. Väsynyt työntekijä on työtaidoiltaan ja tuottavuudeltaan heikompi, tapaturma-alttiimpi ja työyhteisöä kuormittava. Hyvän unen avulla palautunut työntekijä on innovatiivinen, tuottelias ja positiivinen. Vireä työntekijä on arvo itsessään ja lisäksi koko työyhteisön ja yhteiskunnan etu.

Uniliiton mielestä työnantajien tulee panostaa entistä enemmän työkulttuuriin, joka tukee päiväaikaista vireyttä sekä hyvää unta ja palautumista.

 

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Salla Mansikkamäki, 044 554 3144

 

Julkaistu: 4.4.2022

Jaa tämä sivu