< Ajankohtaista

Uniapneakisko voi olla vaihtoehto CPAP-laitteelle

Uniapnean hoidossa käytetään yleisimmin CPAP-hoitoa (Continuous Positive Airway Pressure), jossa nenämaskin kautta hengitetään nukkuessa huoneilmaa pienellä ylipaineella. Joskus hoitomuotona käytetään uniapneakiskoja, jotka estävät hengitysteiden tukkeutumisen yön aikana.

Uniapnean hoitaminen alkaa aina erikoissairaanhoidon keuhkopoliklinikalta, jossa diagnoosi uniapneasta tehdään. Lähete sinne saadaan terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Päätös hoidosta tehdään uniapnean vakavuusasteen mukaan: vaikeassa uniapneassa se on yleensä CPAP-hoito, ja lievässä uniapneassa suositellaan yleensä ensin painonhallintaa ja asentohoitoa. Näiden perinteisten hoitomuotojen ohessa uniapneakiskohoito on koko ajan yleistymässä.

Uniapnean Käypä hoito -suositusten mukaan ”Uniapneakiskohoidolla voidaan hoitaa erityisesti lieväoireisesta tai keskivaikea-asteisesta uniapneasta kärsiviä normaalipainoisia tai liikapainoisia potilaita.” Kiskohoito ei kuitenkaan ole Suomessa vielä kovinkaan yleinen hoitomuoto, ja esimerkiksi Ruotsissa kiskohoitoa käytetään paljon enemmän lievän ja keskivaikean uniapnean hoidossa. Miksi näin?

Johtava uniapneakiskojen toimittaja ja alan pioneeri Suomessa on SomnoMed. SomnoMedin Suomen toimintojen johtaja Marko Järvisellä on pitkä kokemus alalta.

”CPAP-hoito on juurtunut Suomeen vahvasti, ja se onkin tehokas hoitomuoto. Ruotsissa kiskohoidolla on pidempi historia ja se on otettu hoitomuotona paremmin vastaan. Ruotsissa ja Hollannissa käytetään kiskoja moninkertaisesti Suomeen verrattuna”, Järvinen sanoo.

Eri maiden hoitokäytäntöihin vaikuttavat myös kansalliset hoidon korvattavuuden käytännöt.

”Ranskassa ja Saksassa kiskohoidon käyttö nousee viranomaishyväksynnän ja korvattavuuden kasvaessa, joskin Ranskassa uuden hoitolaitteen hyväksyminen rekisteriin saattaakin kestää kauan. Hollannissa ja Saksassa suositukset hoitomuodoiksi saadaan vakuutusyhtiöiltä. Suomessa pääsee korvattavuuden piirin diagnoosin myötä, mutta eri hoitomuotojen käyttöä säätelee paljon myös kunkin erikoissairaanhoitopiirin talouden raamit.”

Erikoissairaanhoidossa toteutettavalle uniapneakiskohoidolle on asetettu tietyt kriteerit. Potilaalla tulee olla uniapneadiagnoosi ja painoindeksin eli BMI-indeksin tulee olla STM:n suositusten mukaan alle 30. Lisäksi potilaalla tulee olla hoidetut hampaat, jotta uniapneakiskoja voidaan käyttää. Ennalta on tietenkin vaikea arvioida, kenelle uniapneakiskohoidosta on hyötyä. Hoitovaste arvioidaan uudella unipolygrafialla.

Kuntaliitto on antanut suosituksen uniapneakiskojen asiakasmaksukäytännöistä, ja tietyin kriteerein uniapneakisko voidaan luovuttaa potilaalle maksutta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä keskivaikean ja vaikean uniapnean hoitoon. Uniapneakiskon soveltuvuuden arviointi ja valmistus tehdään suun terveydenhuollossa alueellisen hoidonporrastuksen ja hoitokäytännön mukaisesti.

Lue lisää: Uniuutiset 4-2022

Julkaistu: 12.12.2022

Jaa tämä sivu