< Ajankohtaista

Korona aiheuttaa yhä unihäiriöitä ja väsymystä

Sekä unettomuushäiriöt että uupumus vaivaavat edelleen covid-potilaita. Kansainvälinen tutkimustyö aiheen parissa jatkuu. Markku Partinen ja Ilona Merikanto ovat keskeisessä roolissa maailmanlaajuisessa tutkimushankkeessa.

ICOSS (International Covid Sleep Study) -aineistossa on osallistujia 18 maasta Aasiasta, Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Ensimmäiseen kyselytutkimukseen pandemian alkuvaiheessa vuoden 2020 kevät-kesällä osallistui yli 26 000 henkilöä. Vuonna 2021 kerätyssä toisessa vaiheessa yli 15 000 henkilöä vastasi erityisesti long covidia eli pitkäkestoisia koronaoireita koskeviin kysymyksiin.

Tämä pandemian aikana tuoreeltaan kerätty kyselydata on arvokas aineisto. Sen kimpussa puurtaa kymmeniä unitutkijoita, joista kaksi keskeistä henkilöä on suomalaisia, koko hankkeen alullepanijoita: professori, neurologian erikoislääkäri Markku Partinen[PM1]  ja dosentti Ilona Merikanto.

Aineistossa riittää tutkittavaa, ja tieteellisiä julkaisuja on jo nyt kertynyt kymmeniä. Uneen liittyviä keskeisiä löydöksiä on useita.

”Long covidiin eli pitkäkestoiseen tautimuotoon liittyy usein oireena uupumusta ja uneliaisuutta. Toisaalta covid-pandemian aikana monenlaiset unettomuushäiriöt ovat lisääntyneet suuresti – ja tämä voi koskettaa ketä tahansa riippumatta siitä, onko itse saanut tartunnan vai ei”, professori Markku Partinen sanoo.

Long covidin rajoja haetaan vielä

Long covidiin liitetään hyvin monenlaisia oireita. Mitkä niistä ovat tärkeimpiä, ja montako oiretta potilaalta tulee löytyä, jotta hän täyttää diagnoosin kriteerit – siitä tiedeyhteisöissä vielä keskustellaan. Tyypillisiksi oireiksi lasketaan ainakin pitkäkestoinen väsymys, hengenahdistus ja kognitiiviset toimintahäiriöt.

On vaikeaa sanoa, kuinka suurelle osalle koronaan sairastuneista jää pitkäaikaisia oireita.

”Long Covid -diagnoosin on saanut Suomessa jo yli 20 000 ihmistä. Viimeaikaisten arvioiden mukaan ainakin noin 10 % koronaan sairastuneista saa pitkittyneitä oireita, ja heistä 10 % voi arvioida sairastavan toimintakykyä merkittävästi haittaavaa long covidia, jolloin oireet ovat jatkuneet yli puoli vuotta. Eli long covidiin voi arvioida sairastuneen ainakin noin 1 prosentin kaikista koronaan sairastuneista”, Markku Partinen sanoo. Hän toimii myös STM:n nimittämässä Long Covid -työryhmässä.

Aiheesta enemmän Uniuutisissa 1-2023

Julkaistu: 6.4.2023

Jaa tämä sivu