< Ajankohtaista

Uniliitto: Miksi unihäiriöitä tulee hoitaa?

Unella on keskeinen merkitys ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. Sitä tarvitaan rasituksesta palautumisen lisäksi aivojen kuona-aineiden poistoon, aineenvaihduntaan, vastustuskyvyn ylläpitoon, oppimiseen, muistiin ja tunteiden säätelyyn. Pitkittyessään unettomuushäiriö vaikuttaa oleellisesti toimintakykyyn ja voi altistaa sairauksille kuten tyypin 2 diabetekselle. Pahimmillaan unettomuushäiriö voi johtaa sairausperusteiseen työkyvyttömyyteen.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Unitutkimusseura ovat julkaisseet jatkuvasti päivitettävän unettomuuden Käypä hoito -suosituksen. Sen mukaan kestävimmät tulokset pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa saavutetaan lääkkeettömillä kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisilla menetelmillä.

Ongelmana pitkäkestoisen unettomuushäiriön hoidolle on kuitenkin lääkkeettömän hoidon saatavuus julkisessa perusterveydenhuollossa. Yksityisille uniklinikoille hakeutuvat potilaat ovat tyypillisesti kärsineet unettomuudesta 5–10 vuotta ja saaneet hoidoksi lukuisia erilaisia lääkkeitä, mutta eivät lainkaan näitä tietoisuuteen ja käyttäytymiseen vaikuttavia hoitoja.

Unihäiriöistä yleisimmät ovat pitkäkestoinen unettomuus ja uniapnea. Unettomuushäiriön yleisyys Suomessa on noin 12 prosenttia väestöstä. Keskivaikeasta ja vaikeasta uniapneasta kärsii noin 17 % keski-ikäisistä miehistä ja 9 % naisista. Lisäksi levottomat jalat-oireyhtymää voi esiintyä 5-15 % väestöstä. Puhutaan käytännössä siis jo kansantaudeista.

Uniapnealla tarkoitetaan unenaikaisia hengityskatkoksia, jotka johtuvat siitä, ettei ilma kulje kunnolla ylähengitysteissä. Yleisimpänä hoitomuotona käytetään ylipainehoitoa (CPAP), jossa laite puhaltaa huoneilmaa hengitysteihin pienellä paineella, jotta ilmatie ei mene tukkoon. Uniapneapotilaiden määrä on viime vuosina lisääntynyt niin paljon, että potilasmäärät ovat monilla paikkakunnilla ylittäneet heille suunnitellut resurssit. Hoitoon jonotetaan.

Unihäiriöt alentavat merkittävällä tavalla toimintakykyä, ja lisäksi ne ovat merkittävä kansantaloudellinen ongelma. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan unihäiriöistä on arvioitu aiheutuvan Suomessa yhteiskunnalle noin 4,3 miljardin euron vuosittaiset kustannukset.

Unihäiriöiden hoito ajallaan on perusteltua niin inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi kuin myös kansantalouden näkökulmasta.

Julkaistu: 5.9.2023

Jaa tämä sivu