Sinikka Kesseli-Pulkkinen

Sinikka Kesseli-Pulkkinen

Unihäiriön kanssa vaativassa työssä

Unettomuus määritellään toistuvaksi vaikeudeksi nukahtaa, vaikeudeksi pysyä unessa, liian varhaiseksi heräämiseksi aamulla tai huonolaatuiseksi yöuneksi tilanteessa, jossa henkilöllä on mahdollisuus nukkua. Jos nukkumisvaikeuksia ilmenee vähintään kolme kertaa viikossa vähintään kolmen kuukauden ajan, kyseessä on sairausasteinen unettomuushäiriö.

Sinikka Kesseli-Pulkkinen on eläkkeellä oleva apteekkilainen, koulutukseltaan proviisori ja lisäksi koulutettu työnohjaaja. Sinikan unettomuushäiriö todettiin parikymmentä vuotta sitten, kun hän oli työelämässä ja toimi apteekkarina. Sinikalla on todettu myös uniapnea, jonka hoidossa hän käyttää CPAP-laitetta.

”Työaika oli ristiriitaisten ja riittämättömyyden tunteiden värittämää aikaa, kun piti tasapainotella unettomuuden ja tarkkuutta vaativan ammatin välillä. Yhtä lailla tasapainottelua oli unilääkkeiden käytön ja niistä riippuvuuden riskin kanssa. Työssäni seurasin myös asiakkaita, jotka kärsivät unettomuudesta ja pohtivat itselleen sopivia toimintamalleja unettomuuden hoitoon”, Sinikka sanoo.

Tällä hetkellä Sinikka on eläkkeellä, mikä mahdollistaa elämisen oman aikataulun mukaisesti. Stressikin on eläkkeellä ollessa vähentynyt. Sinikka haluaa toimia kokemustoimijana tehdäkseen unettomuushäiriön näkyväksi yhteiskunnassa ja rohkaistakseen unettomuushäiriöstä kärsiviä löytämään juuri itselle sopivan toimintamallin unettomuuden hoitoon.

Sinikan esittelyvideo