Krooninen väsymysoireyhtymä

Krooninen väsymysoireyhtymä

Kroonisen väsymysoireyhtymän (CFS eli Chronic Fatigue Syndrome, tarkemmin ME eli myalginen enkefalomyeliitti) oirekuvaa hallitsee pitkäkestoinen uupumus, joka pahenee vähäisessäkin fyysisessä tai henkisessä ponnistelussa eikä lievity levolla. Itse sairaus, sen syy ja hoito ovat olleet kiistelyn ja tutkimuksen alla, mutta sen äkillisen alkamissyyn laukaisijaksi epäillään infektiosairauksia.

Sairauden oirekuva on moninainen ja sen vaikeusaste on vaihteleva. Se voi vaikuttaa koulunkäyntiin, opiskeluun, työkykyyn, sosiaaliseen elämään ja harrastuksiin.

Kroonisen väsymysoireyhtymän viisi tärkeintä oiretta ovat:
1) huono rasituksen sietokyky (PEM; fyysisen rasituksen aiheuttamat oireet),
2) uupuneisuus ja väsymys,
3) huonolaatuinen ja virkistämätön uni,
4) kognitiiviset oireet (”aivosumu”, muisti- ja keskittymiskyvyn häiriöt) ja
5) ortostaattinen intoleranssi (sydämen tykytys, pulssin voimakas nousu pystyasennossa, verenpaineen lasku pystyasennossa).
Lisäksi potilailla voi olla nivel- ja lihaskipuja, vatsakipua ja päänsärkyä.

Krooninen väsymysoireyhtymä luokitellaan niin sanottuihin toiminnallisiin sairauksiin. Toiminnalliset sairaudet tulee erottaa rakenteellisista sairauksista, joissa sairaus johtuu jostakin todettavissa olevasta anatomisesta poikkeavuudesta tai muusta kuvantamistutkimuksissa tai laboratoriotutkimuksissa selkeästi mitattavista poikkeavuuksista. KVO on lääkäreiden keskuudessa edelleen kiistelty sairaus ja sairauden diagnoosiin voi kulua joskus useita vuosia, joka viivästyttää hoitoa ja kuntoutusta.

Kansainvälisessä ICD-10 tautiluokituksessa oireyhtymän virallinen nimi on “Virusinfektiota seuraava väsymysoireyhtymä (diagnoosikoodi G93.3).

On esitetty hypoteeseja, että kyseessä voisi olla vuosien mittaan tapahtuvaa erilaisten immunologisten altistusten summautumista, kunnes joku infektio toimii sitten pisteenä i:n päällä. On todennäköistä, että potilailta löytyy myös joitakin immunologisia HLA-kudostyyppejä, jotka voivat altistaa sairaudelle samalla tavalla kuin esimerkiksi HLA DQB1*06:02 altistaa narkolepsialle. Mitään spesifiä kudostyyppiä ei ole vielä kuitenkaan voitu todeta. Laajat geneettiset tutkimukset ovat käynnissä.

Kroonisen väsymysoireyhtymän ennuste on vaihteleva. Joskus se voi johtaa erittäin vaikeaan oireistoon, jonka seurauksena potilas voi jäädä vuodepotilaaksi useiden vuosien ajaksi. Useimmiten oireet lievenevät ajan kuluessa ja potilas pystyy palaamaan kouluun, opiskelujen pariin tai työelämään.

Lähde: Hyvä Uni

Krooninen väsymysoireyhtymä / myalginen enkefalomyeliitti Terveyskirjasto – Duodecim

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS): Hyvä käytäntö -konsensussuositus/Käypä Hoito