Post covid-19

Long covid eli Post covid-19

Koronavirusinfektion jälkeisen pitkittyneen väsymysoireyhtymän (Long covid; ”Post-covid-19 condition”; U09.9) diagnostisia tunnusmerkkejä ovat:

  1. Oireet ovat alkaneet sairastetun covid-19:n jälkeen.
  2. Oireet ovat alkaneet kolmen kuukauden sisällä sairastetusta koronainfektiosta tai positiivisesta koronavirusinfektion testituloksesta.
  3. Oireet ovat kestäneet kaikkiaan vähintään 12 viikkoa.
  4. Yleisiä oireita ovat muun muassa: väsymys tai uupumus, ”aivosumu” (kognitiiviset häiriöt), unettomuus, PEM-oireet, uneliaisuus, nivel- ja lihaskivut, hengenahdistus, haju- ja makuaistin häiriöt, nopea pulssi (takykardia), oireiden korostuminen pystyasennossa, huimaus, hikoiluhäiriöt, nielukipu, yskä, päänsärky ja vatsavaivat.
  5. Oireita ei voida selittää paremmin jollain muulla syyllä.  On kuitenkin huomioitava, että potilaalla voi olla samanaikaisesti muitakin sairauksia.

Yhteenvetona long covidin oireet muistuttavat paljon ME/CFS:n oireita. Long covidia voidaankin pitää koronavirusinfektion jälkeisenä postviraalisena väsymysoireyhtymänä. Sen ennuste vaikuttaa kuitenkin selvästi paremmalta kuin ME/CFS:n ennuste, eikä sairauksia voi pitää täysin identtisinä.

Long covid -oireet ovat olleet yleisempiä niillä, jotka sairastuivat vuonna 2020 verrattuna niihin, jotka ovat sairastuneet kevään 2021 jälkeen. Syynä pidetään viruskantojen muuttumista. Myös rokotukset ovat selvästi lieventävät covid-19:n vaikeusastetta ja toisaalta myös vähentäneet long covid -oireita.

Long covidin yleisyys ja ennuste

Long covidin ilmaantuvuus on pienentynyt vuoden 2020 jälkeen. On arvioitu kuitenkin, että vähintään noin 10 % covid-19:n sairastaneita kärsii yli kolme kuukautta kestäneistä oireista. Heistä arviolta 10 % kärsii pitempiaikaisista oireista. Tämä tarkoittaa yhtä prosenttia kaikista koronainfektion sairastaneista. Määrä on suuri, jos oletetaan, että valtaosa suomalaisista tulee sairastamaan koronainfektion. Todennäköisesti määrä tulee olemaan kuitenkin vähäisempi muun muassa siksi, että rokotukset näyttävät suojaavan hyvin myös vaikeimmilta long covid -oireilta.

Long covidin ennuste on selvästi parempi kuin ME/CFS:n ennuste. Lapset ja nuoret toipuvat käytännössä täysin. Myös lähes kaikki lievän tai keskivaikean covid-19:n sairastaneista aikuisista paranevat muutaman kuukauden tai viimeistään noin vuoden kuluessa oireiden alkamisesta. Ennuste on valitettavasti huonompi, mikäli covid-19 on ollut alun perin niin vaikea, että se on vaatinut teho-osasto- tai sairaalahoitoa. Tällaisissa tapauksissa on voinut aiheutua niin vaikeita kudosvaurioita, että ne eivät enää korjaannu.

Long covidin hoito noudattaa samoja periaatteita ja samoja hoitomenetelmiä kuin ME/CFS:n hoito. Muut väsymyksen syyt on suljettava pois tai hoidettava. On tärkeätä, ettei jäädä vuoteeseen vaan ylläpidetään peruskuntoa. Alussa on kuitenkin tärkeätä välttää liiallista fyysistä rasitusta.

Lähde: Uniliitto ry, Hyvä uni, 2023