Uniryhmät

Apua uniryhmistä

Uniliiton uniryhmä on kuuden tapaamisen kurssimuotoinen kokonaisuus. Tavoitteena on parantaa unihäiriöistä kärsivän unta, unenlaatua ja vireystilaa. Ryhmä antaa osallistujalle tietoa, vertaistukea ja keinoja oman unen ja unihäiriön hoitoon. Ohjaajina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka on koulutettu kognitiivisbehavioraalisten menetelmien (CBT-I) käyttöön ja ryhmien ohjaamiseen.

Ryhmässä käytetyt menetelmät perustuvat Käypä hoito -työryhmän suositukseen unettomuuden hoitamiseksi lääkkeettömin keinoin, CBT-I -menetelmällä. Parhaimman hyödyn ryhmästä saavat osallistujat, joilla on vahva motivaatio oman käyttäytymisen tutkimiseen ja muuttamiseen. Tapaamiset (2 h/krt) ovat noin kahden viikon välein, ja osallistujat tekevät niiden välillä oman toimintansa reflektointia sekä erilaisia harjoitteita.

Uniryhmän kuusi tapaamista:

1. Perustiedot unesta ja unen hoidosta
Omat nukkumiskäytännöt ja ratkaisut ongelmatilanteissa

2. Uni-valve-rytmin luominen
Ylivireystilan tunnistaminen ja rauhoittaminen
Ravinnon ja liikunnan merkitys

3. Tunteiden, ajatusten ja stressin havainnointi ja käsittely
Tietoisen läsnäolon harjoittaminen

4. Unettomuuteen liittyvien tunteiden kartoittaminen ja kohtaaminen
Omien esteiden havainnointi

5. Arvot ja tarkoitukset
Oman elämänkaaren tutkiminen

6. Yhteenveto ja palautekeskustelu

Tavoitteena alentaa unettomuuden haitta-astetta

Uniryhmissä käytetään kansainvälistä unen haitta-asteen itsearviointiin kehitettyä ISI-lomaketta (Insomnia Severity Index).  Lomakkeella kartoitetaan koettua haitta-asteen vakavuutta, vaikutusta nukkumiseen, häiritsevyyttä, vaikutusta elämänlaatuun ja ahdistuneisuuteen. Arviointi tehdään ryhmän alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa. Uniryhmissä kootuissa ISI-arvioissa unettomuuden haitta-asteen numeraalinen keskiarvo on uniryhmään osallistumisen myötä alentunut selkeästi ja edesauttanut monilla unilääkkeistä luopumista.

Miten osallistua?

Valtaosa ryhmistä toimii verkossa etäyhteyksillä. Ryhmään otetaan 8-10 osallistujaa. Osallistuminen edellyttää sitoutumista kuuteen kahden tunnin tapaamiseen sekä tapaamisten välillä tehtäviin harjoitteisiin. Osallistumismaksu kuuden tapaamisen kokonaisuudesta on 30 euroa.

Ryhmistä ilmoitetaan Uniliiton verkkosivuilla kalenterissa, josta myös ilmoittautumislomakkeet ryhmiin löytyvät.

Tiedustelut: uniryhmat@uniliitto.fi tai 050 47 24139.