Uniliitto ry

Uniliitto ry

Uniliitto toimii unen ja valvetilan häiriöihin sekä unen hoitoon liittyvien rekisteröityjen yhdistysten yhteen liittävänä keskusjärjestönä.Tarjoamme unihäiriöistä kärsiville apua, tukea ja tietoa sekä edistämme edunvalvonnalla unihäiriöiden hoidon kehittämistä ja tasavertaista saavutettavuutta. Toimintamme tarkoituksena on myös lisätä yleistä tietoisuutta nukkumisen ja vireystason vaikutuksesta elämänlaatuun sekä henkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Uniliitto on perustettu maaliskuussa 1999 ja sen ovat perustaneet unihäiriöistä kärsivien potilasyhdistykset yhteiseksi kattojärjestökseen. Perustajajäseniä ovat Levottomat Jalat–Restless Legs ry, Suomen Narkolepsiayhdistys ry, Suomen Unettomat ry ja Suomen Uniapneayhdistys ry.

Uniliiton perustamisen jälkeen ovat aloittaneet toimintansa ja liittyneet Uniliiton jäseneksi  Epätyypillinen unirytmi ry, Helsingin Uniyhdistys ry. Pirkanmaan Uniyhdistys ry, Turun Uniyhdistys ry ja Vantaan Uniyhdistys ry.

Henkilöt liittyvät jäseneksi uniyhdistykseen ja ovat sitä kautta mukana myös Uniliiton toiminnassa.

Uniliiton kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

Tule jäseneksi uniyhdistykseen!

Osa uniyhdistyksistä keskittyy tiettyihin sairauksiin, osa ottaa toiminnassaan huomioon kaikki unihäiriöt. Useimmat yhdistykset ovat valtakunnallisia, jotkut alueellisia. Uniyhdistyksessä voit muun muassa:

  • osallistua vertaisryhmätoimintaan
  • toimia vertaisryhmän ohjaajana
  • osallistua viestintään ja markkinointiin
  • toteuttaa varainhankintaa
  • tehdä edunvalvontaa
  • suunnitella ja toteuttaa tapahtumia, luentoja, kerho- ja ryhmätoimintaa
  • olla käytännön apuna tapahtumissa ja kampanjoissa
  • tulla mukaan suunnittelemaan ja kehittämään koko yhdistyksen toimintaa

Tutustu Uniliiton jäsenyhdistyksiin eli uniyhdistyksiin täällä!