Toiminta

Toiminta

Uniliiton ja uniyhdistysten toiminta perustuu yhteisesti hyväksyttyyn arvopohjaan. Olemme tiivistäneet toimintaamme ohjaavat lähtökohdat kolmeen keskeiseen arvoon.

Hyvä uni ja vireys
Kaikilla on oikeus hyvään uneen ja vireyteen. Me haluamme auttaa unihäiriöistä kärsiviä ja heidän läheisiään tarjoamalla palveluja ja hoitamalla edunvalvontaa terveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi.

Luotettavuus
Toimintamme ja viestintämme perustuu lääketieteellisesti tutkittuun tietoon sekä kokemusasiantuntijuuteen.

Ihmislähtöisyys
Arvostamme jokaista ihmistä yksilönä. Toimintamme perustuu tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen.

 

Toimintamuodot

1.      Tapahtumat
Järjestämme unen ja unihäiriöiden hoitoon liittyviä avoimia luentoja, tapahtumia ja kampanjoita erityisesti Vireysviikolla® maalis-huhtikuussa kesäaikaan siirtymisen jälkeen, Unikeonpäivänä 27.7. sekä Univiikolla® loka-marraskuussa talviaikaan siirtymisen jälkeen. Vireysviikko® kiinnittää huomion päiväaikaiseen vireyteen vaikuttaviin tekijöihin kuten hyvään uneen, terveelliseen ravintoon ja liikuntaan. Unikeonpäivä ja Univiikko® nostavat esille hyvän unen merkityksen kokonaishyvinvointiin sekä unen itsehoidon ja unihäiriöiden hoidon.

2.      Viestintä
Välitämme tietoa unen ja unihäiriöiden hoidosta monikanavaisen viestinnän avulla. Keskeisiä viestinnän kanaviamme ovat kotisivumme www.uniliitot.fi sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Uniuutiset -lehti jäsenillemme ja keskeisille sidosryhmillemme. Ajankohtaisesta toiminnastamme saat tietoa myös FaceBookia, Instagramia ja Twitteriä seuraamalla.

3.      Neuvonta
Uniliiton viestinnän kanavista saat tietoa oman unen itsehoitomenetelmistä. Omaan unihäiriöösi liittyviin kysymyksiin vastaa UniNeuvo -auttava puhelin, jonka päivystäjinä toimivat unihäiriöiden hoitoon perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset. UniNeuvo päivystää keskiviikkoisin klo 17-19 numerossa 050 550 2288, ja soiton hinta on pelkkä paikallispuhelumaksu.

4.      Ryhmätoiminta
Uniyhdistykset järjestävät kokemusasiantuntijoiden ohjaamia Unitupa-vertaisryhmiä unihäiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen. Uniliitto järjestää terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamia kurssimuotoisia uniryhmiä, joissa pyritään irti unta haittaavista ajatus- ja toimintamalleista kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla.

5.      Koulutus
Uniliitto järjestää vuosittain Unilääketieteen koulutuspäivät lääketieteen ja hoitoalan ammattilaisille yhdessä Suomen Unitutkimusseuran kanssa sekä kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia kurssimuotoisten uniryhmien ohjaajiksi. Uniyhdistysten toimintaa tuetaan järjestämällä koulutusta vapaaehtoistoimijoille, muun muassa vertaisohjaajille ja yhdistystoimijoille.

6.      Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Edunvalvontamme kärkenä on unihäiriöistä kärsivien palveluiden ja niiden saavutettavuuden parantuminen koko maan alueella ja erityisesti julkisessa terveydenhuollossa. Tavoitteenamme on unilääketieteen saaminen viralliseksi lääketieteen erikoistumisalaksi.

7.      Yhteistyö
Asiantuntijuuden ja toiminnan vaikuttavuuden turvaamiseksi teemme aktiivista yhteistyötä unilääketieteen tutkimusyksikköjen, terveydenhuollon ammattilaisten, sosiaa- ja terveysjärjestöjen sekä unen ja vireyden kaupallisten toimijoiden kanssa.