Uniryhmät

Apua uniryhmistä

Uniryhmät ovat kurssimuotoisia tapaamisia, joiden tavoitteena on auttaa unihäiriöistä kärsiviä parantamaan elämänlaatuaan. Ryhmiä ohjaavat Uniliiton kouluttamat terveydenhuollon ammattilaiset. Uniryhmissä käytetään kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvia lääkkeettömiä keinoja sekä annetaan neuvontaa pienryhmissä.

Kuhunkin uniryhmään kuuluu kuusi kurssikertaa (2 h / kurssikerta) ja niihin otetaan noin  kahdeksan osallistujaa. Kurssikerrat toteutetaan arki-iltoina noin kahden viikon välein. Uniryhmät edellyttävät aina ennakkoilmoittautumista ja sitoutumista kuuteen tapaamiseen.

Ryhmät alkavat yleensä aina vuoden alussa ja syyskauden alussa. Alkavista ryhmistä tiedotetaan Uniliiton nettisivuilla kalenterissa.

Ryhmiin ilmoittaudutaan sähköpostiitse: uniryhmat@uniliitto.fi
Kerro viestissä nimesi, puhelinnumerosi, asuinpaikkakuntasi sekä kuvaa lyhyesti millaista apua haluaisit saada. Uniliitto vahvistaa osallistumisesi ennen ryhmän alkamista.

Ohjatut uniryhmät unettomille:

Unettomuuden lääkkeettömissä hoidoissa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:
– Ehdollistunut heräily
– Yksilöllisten tapojen ja rutiinien tunnistaminen ja muuttaminen
– Uneen liittyvien ajatusten, huolien ja pelkojen vähentäminen
– Elimistön yliaktiivisuuden vähentäminen
– Rentoutuskeinot ja tietoisen läsnäolon harjoitukset

Uniryhmiä unettomille järjestetään syksyllä 2019 ainakin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Kuopiossa, Riihimäellä, Hyvinkäällä, Nummelassa ja Sastamalassa.

Ohjatut uniryhmät uniapneasta kärsiville:

Ryhmässä annetaan käytännön neuvoja uniapnean hoitoon, keskustellaan laitteistosta, ravitsemuksesta ja painonhallinnasta sekä uniapnean hoitoon tarkoitetuista apuvälineistä, kuten CPAP-laitteista ja -maskeista sekä hammaskiskoista. Keskeinen osa ryhmän toimintaa on kokemusten jakaminen ja sitä kautta saatu vertaistuki. Uniryhmiä uniapneasta kärsiville järjestetään syksyllä 2019 toistaiseksi vain Helsingissä.