Uniryhmät

Apua uniryhmistä

Uniryhmät ovat kurssimuotoisia tapaamisia, joiden tavoitteena on auttaa unihäiriöistä kärsiviä parantamaan elämänlaatuaan. Ryhmiä ohjaavat Uniliiton kouluttamat terveydenhuollon ammattilaiset. Uniryhmissä käytetään kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvia lääkkeettömiä keinoja sekä annetaan neuvontaa pienryhmissä.

Kuhunkin uniryhmään kuuluu kuusi kurssikertaa (2 h / kurssikerta) ja niihin otetaan noin  kahdeksan osallistujaa. Kurssikerrat toteutetaan arki-iltoina noin kahden viikon välein. Uniryhmät edellyttävät aina ennakkoilmoittautumista ja sitoutumista kuuteen tapaamiseen. Vuoden 2020 alusta lähtien uniryhmiin on osallistumismaksu, 30 € /hlö.

Ryhmät alkavat yleensä aina vuoden alussa ja syyskauden alussa. Alkavista ryhmistä tiedotetaan Uniliiton nettisivuilla kalenterissa, josta myös alustavat ilmoittautumislomakkeet ryhmiin löytyvät.

Tiedustelut: uniryhmat@uniliitto.fi tai 050 47 24139.
Uniliitto vahvistaa osallistumisesi ennen ryhmän alkamista.

Ohjatut uniryhmät unettomille:

Unettomuuden lääkkeettömissä hoidoissa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:
– Ehdollistunut heräily
– Yksilöllisten tapojen ja rutiinien tunnistaminen ja muuttaminen
– Uneen liittyvien ajatusten, huolien ja pelkojen vähentäminen
– Elimistön yliaktiivisuuden vähentäminen
– Rentoutuskeinot ja tietoisen läsnäolon harjoitukset

Uniryhmiä unettomille on järjestetty aiemmin ainakin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Kuopiossa, Riihimäellä, Hyvinkäällä, Nummelassa ja Sastamalassa.

Ohjatut uniryhmät uniapneasta kärsiville:

Ryhmässä annetaan käytännön neuvoja uniapnean hoitoon, keskustellaan laitteistosta, ravitsemuksesta ja painonhallinnasta sekä uniapnean hoitoon tarkoitetuista apuvälineistä, kuten CPAP-laitteista ja -maskeista sekä hammaskiskoista. Keskeinen osa ryhmän toimintaa on kokemusten jakaminen ja sitä kautta saatu vertaistuki. Uniryhmiä uniapneasta kärsiville on järjestetty toistaiseksi vain Helsingissä.