Uniryhmät

Apua uniryhmistä

Uniryhmät ovat kurssimuotoisia tapaamisia, joiden tavoitteena on auttaa unihäiriöistä kärsiviä parantamaan elämänlaatuaan. Ryhmiä ohjaavat Uniliiton kouluttamat terveydenhuollon ammattilaiset. Uniryhmissä käytetään kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvia lääkkeettömiä keinoja sekä annetaan neuvontaa pienryhmissä.

Kuhunkin uniryhmään kuuluu kuusi kurssikertaa (2 h / kurssikerta) ja niihin otetaan 8-10 osallistujaa. Kurssikerrat toteutetaan arki-iltoina kahden viikon välein. Uniryhmät edellyttävät aina ennakkoilmoittautumista ja sitoutumista kuuteen tapaamiseen. Ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumismaksu 30 € kattaa kaikki tapaamiskerrat, ja se laskutetaan kaksi viikkoa ennen ryhmän alkua. Peruuttaminen on mahdollista tehdä maksutta kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista.

Ryhmät alkavat yleensä aina vuoden alussa ja syyskauden alussa. Alkavista ryhmistä tiedotetaan Uniliiton nettisivuilla kalenterissa, josta myös alustavat ilmoittautumislomakkeet ryhmiin löytyvät.

Tiedustelut: uniryhmat@uniliitto.fi tai 050 47 24139.
Uniliitto vahvistaa osallistumisesi ennen ryhmän alkamista.

Ohjatut uniryhmät unettomille:

Unettomuuden lääkkeettömissä hoidoissa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:
– Ehdollistunut heräily
– Yksilöllisten tapojen ja rutiinien tunnistaminen ja muuttaminen
– Uneen liittyvien ajatusten, huolien ja pelkojen vähentäminen
– Elimistön yliaktiivisuuden vähentäminen
– Rentoutuskeinot ja tietoisen läsnäolon harjoitukset

Uniryhmiä unettomille on järjestetty aiemmin ainakin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Kuopiossa, Riihimäellä, Turussa ja Oulussa. Kevätkautena 2020 aloitettiin etäuniryhmätoiminta.

Ohjatut uniryhmät uniapneasta kärsiville:

Ryhmässä annetaan käytännön neuvoja uniapnean hoitoon, keskustellaan laitteistosta, ravitsemuksesta ja painonhallinnasta sekä uniapnean hoitoon tarkoitetuista apuvälineistä, kuten CPAP-laitteista ja -maskeista sekä hammaskiskoista. Keskeinen osa ryhmän toimintaa on kokemusten jakaminen ja sitä kautta saatu vertaistuki. Uniryhmiä uniapneasta kärsiville on järjestetty toistaiseksi vain Helsingissä.