Hjälp sömnen
sömnen hjälper dig

Kortvarig sömnlöshet är mycket vanligt.  Ibland kan sömnsvårigheterna bli långvariga och försvagar därmed livskvaliteten.

En förändring för att lättare kunna somna in och till att få en bättre sömnkvalitet är alltid möjlig. Bli alltså inte ensam med sömnlösheten. Uniliitto hjälper dig att ta hand om din sömn så att sömnen kan hjälpa dig.