Oss

Uniliitto ry

Uniliitto ry är ett takförbund för alla verksamma sömnföreningar i Finland. Vi erbjuder hjälp och stöd åt personer med sömnsvårigheter samt vi befrämjar via intressebevakningen en utveckling av  den offentliga servicestrukturen och en jämlik tillgänglighet. Meningen i vår verksamhet är också att befrämja allmän vetskap om sömnens och aktivitetsnivåns inverkan på livskvaliteten samt på den själsliga och fysiska funktionen.

Uniliitto har grundats i mars 1999 och den är grundad av patientföreningar vars medlemmar har lidit av sömnproblem och -svårigheter till ett gemensamt takförbund. De grundande medlemmarna är: Levottomat jalat-Restless Legs ry,  Suomen Narkolepsiayhdistys ry, Suomen Unettomat ry, Suomen Uniapneayhdistys ry. Andra verksamma medlemsföreningar är: Epätyypillinen unirytmi ry, Helsingin Uniyhdistys ry, Pirkanmaan Uniyhdistys ry, Turun Uniyhdistys ry och Vantaan Uniyhdistys ry.

Personmedlemmar förenar sig alltid som medlem först i någon av Uniliittos medlemsföreningar och medverkar därigenom också i Uniliittos verksamhet.

Till Uniliittos understödsmedlem kan godkännas ett rättsförmågat samfund, som vill stöda förbundets mening och verksamhet.

Bekanta dej med Uniliittos Strategi 2025.