Uniuutiset-lehti

Uniuutiset-lehti

 • Uniuutiset 4-2021

  8.12.2021

  Unettomuuden hoito uudistuksessa. STM:n Palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) julkaisi lokakuussa suositusluonnoksen unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa koskien. Suositus on vahva kannanotto lääkkeettömän hoidon yhdenvertaisen saatavuuden puolesta. Suositusluonnoksen on laatinut työryhmä, joka edustaa monipuolista asiantuntemusta, ja myös potilaiden näkökulmaa ja kokemuksia kuultiin Uniliiton kokoaman yhdeksän unettomuuspotilaan haastattelun kautta.
  Unilääketieteen koulutuspäivillä käsiteltiin alan uusinta tutkimustietoa. Aiheina olivat 2021 mukana mm. uni ja neuropsykiatriset häiriöt, unettomuuden lääkkeetön hoito, uniapnea sekä tietenkin covid-19:n vaikutukset unihäiriöihin.
  Minna Holmström on psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on tehnyt kolmivuorotyötä vuosikymmenet. “Unettomuudesta ei uskalleta puhua ääneen, vaikka ongelma on laaja”, Minna sanoo. “Työorganisaatioiden tulisi panostaa työvuorosuunnitteluun, ja siihen pitäisi ottaa työntekijät mukaan”.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 3/2021

  27.9.2021

  Hypnoosista apua unihäiriöiden hoitoon. – Oikein kohdennettuna ja käytettynä hypnoosi sopii myös unihäiriöiden hoitoon, sanoo psykiatri Hannu Lauerma, jolla on pitkän linjan kokemus hypnoosin käytöstä terveydenhoitoalalla. Mielikuvat hypnoosista ovat usein pinnallisia ja vääriäkin.
  – Hypnoosissa käytetään hyväksi ihmisen luontaista reagointitapaa, ja esimerkiksi unettomuuden hoidossa voimakkaisiin huoliajatuksiin voidaan toisinaan vaikuttaa suggestiolla, sanoo unihoitaja Anna-Mari Aronen.
  Sopiiko painopeitto lapsille? Kolmivuotias Unto nukkuu kotona hyvin, mutta päiväkodin päiväunet alkoivat sujumaan paremmin vasta, kun painopeitto otettiin käyttöön. Perheen isä, Arto Puikkonen kuuli vanhempien keskusteluryhmässä vinkkejä aiheesta.
  Unilääketiede 2021 -koulutuspäivien ohjelma on julkaistu. Unilääketieteen koulutuspäivät järjestetään 23. kerran – tänä vuonna verkkokoulutuksena. Lue lisää aiheesta
  Simo Arvela poti uniapneaa ja siitä aiheutuvaa väsymystä useita vuosia, kunnes CPAP-hoito alkoi, ja jo ensimmäisten öiden jälkeen vireystaso koheni huomattavasti. Nykyään Simo kannustaa vastaavassa tilanteessa olevia hakemaan apua -”omassa asiassa kannattaa olla aktiivinen”.

   

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 2/2021

  7.6.2021

  Kannattaako unta mitata? – Kysymystä pohtivat Helsingin yliopiston Sleep & Mind tutkimusryhmän johtaja prof. Anu-Katriina Pesonen ja Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtaja prof. Markku Partinen.
  Prof. Partinen on myös THL:n / Helsingin yliopiston tutkija Ilona Merikannon kanssa viemässä ICOSS (International COVID Sleep Study Questionnaire) – projektia sen toiseen vaiheeseen: Lue Uniliiton tiedote tutkimuksesta, jossa selvitetään COVID-19-taudin yhteyttä uneen, päiväaikaiseen väsymykseen sekä toimintakykyyn, ja osallistu mukaan selvitykseen!
  Iltavirkut kokevat työkykynsä huonoksi kaksi kertaa useammin aamuvirkkuihin ikätovereihinsa verrattuna, osoittaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 pohjautuva Oulun yliopiston tutkimus. Onko syynä iltavirkkujen kokema jatkuva univaje, ja onko sille jotain tehtävissä?
  Unihoitaja Marja Pousi: “Kun nukkuminen paranee, koko elämänlaadussa voi tapahtua dramaattisia muutoksia.”
  Narkolepsia on kuulunut Satu Syväys-Puuskan elämään jo yli 30 vuotta.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 1/2021

  14.3.2021

  Kun korona ei mene ohi. Professori Seppo Parkkilan tutkimuksessa selvitetään useita viikkoja ja kuukausia kestävän, pitkäkestoisen COVID-19 infektion ilmiötä.
  Nettiterapia avuksi unettomuuden hoitoon. Unettomuushäiriön ensisijainen hoitomuoto on Käypä hoito -ohjeistuksen mukaan kognitiivinen käyttäytymisterapia. Unettomuutta voidaan hoitaa tällä menetelmällä etäyhteytenä myös älypuhelimeen asennettavan ja terapeutin tukeman oppimisympäristön avulla.
  Suomen unitutkimusseuran puheenjohtaja, LT, erl neurofysiologia, Anu Muraja-Murro: “Suomessa on kansainvälisesti arvostettua unitutkimusta monella saralla.”
  Psykoosilääkkeiden käyttö unettomuuden hoidossa kasvaa vastoin suosituksia.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 4/2020

  7.12.2020

  Uneen ja nukkumiseen liittyvät paremman unen lahjat tarkastelussa.
  Unilääketiede 2020 -koulutuspäivien teemoina uniapnea ja unettomuus.
  Mitä unettomuuden hoito, etenkin lääkkeetön (CBT) hoito tällä hetkellä on, ja miten kriteerit määritellään?
  “Muusikon työ sopii viivästyneeseen unirytmiin”, sanoo Juha Lehti Sir Elwoodin hiljaisista väreistä.
  Kun kipu koskettaa – Suomen Kipu ry on toiminut jo vuodesta 1991.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 3/2020

  21.9.2020

  Uniryhmä auttaa unen löytämisessä. Kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan perustuvia lääkkeettömiä menetelmiä käytetään myös Uniliiton järjestämissä ohjatuissa uniryhmissä esimerkiksi ns. toiminnallisen unettomuuden tai etenkin vaikkapa stressipohjaisen unettomuuden hoidossa. Artikkeli kertoo mistä unettomuuden lääkkeettömissä hoidoissa on kyse.
  Suomessa juodaan runsaasti kahvia, mutta miksi kofeiini virkistää ja miksi jotkut ovat sille herkempiä kuin toiset? Kofeiinilla on tutkimusten mukaan todettu olevan hyvin myönteisiä vaikutuksia, esimerkiksi tarkkaavaisuuden ja muistin paraneminen.
  Kansanedustaja ja Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: “Väsymys ei johtunutkaan vain kovasta työnteosta”.
  Unilääketiede 2020 -koulutuspäivät on muutettu webinaariksi turvallisuussyistä.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 2/2020

  5.6.2020

  Unihäiriöt ja korona. Kysymyksiin unihäiriöistä ja koronasta vastaa professori ja neurologi Markku Partinen Helsingin uniklinikka Vitalmedista.
  Yhteisöllisyyttä verkossa – yhteisöllisyyden, avun ja keskustelun keinot verkossa. Myös järjestöjen toimintaa on muuttanut kevään 2020 poikkeustilanne.
  Ylen aamun uutisankkuri Milla Madetojan kello soi aamulla 3.30. On töitä, joiden rytmi on poikkeuksellisen aikaiseen painottunut, miten toimittaja tasapainottaa joillekin ihmisistä ehkä haastavaakin varhaisrytmiä.
  Uniliiton puheenjohtaja Salla Mansikkamäki ja päätoimittaja Leeni Peltonen arvioivat, onko koronakeväässä ollut mitään hyviä puolia.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 1/2020

  20.3.2020

  Väsymys piinaa työikäisiä. Kelan tilastojen mukaan mielenterveyssyistä korvataan jo enemmän sairauspäiviä kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Haastattelussa psykiatri Antti-Jussi Ämmälä ja johtava psykologi Tuija Turunen Terveystalosta.
  Vertaistoiminta kannattaa – laaja artikkeli vertaistoiminnasta, sen merkityksestä sekä käytännöistä.
  Tohtorikoulutettava Sonja Sulkava tutkii väitöskirjassaan vuorotyön aiheuttamaa uupumusta ja sen yhteyttä Alzheimerin tautiin geenitutkimuksen näkökulmasta.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 4/2019

  5.12.2019

  Miksi näemme unia? Ovatko ne välttämättömiä psyykkisen hyvinvointimme kannalta? Ainakin uni on aktiivinen tapa käsitellä mielen päällä olevia asioita. Unen merkityksestä haastattelussa psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti Soili Kajaste. Uniapnealähetteet ovat lisääntyneet lähes 50 prosenttia – tieto unihäiriöistä on lisääntynyt, joten oireet tunnistetaan ja apua haetaan yhä useammin. Uniapnean hoito ja diagnostiikka sekä mm. unettomuuden lääkkeettömät hoidot olivat aiheena Suomen unitutkimusseuran ja Uniliiton järjestämässä kaksipäiväisessä koulutustapahtumassa Unilääketiede 2019.

  Avaa uniuutiset PDF

 • Uniuutiset 3/2019

  7.10.2019

  Uniliitto täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Perustajajäsen ja pitkäaikainen liiton puheenjohtaja Pentti Fri muistelee liiton ja sen jäsenyhdistysten varhaisvaiheita, ja tämän ajan toimijat kertovat ajatuksiaan Uniliitosta ja sen tulevaisuudesta. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen ymmärtää unihäiriöistä kärsivien tilannetta ja vaatii yhdenvertaisuutta unihäiriöiden hoitoon. Tammisaaren sairaalan unikoulussa annetaan apua pikkulapsiperheiden unihaasteisiin.

  Avaa uniuutiset PDF