Uniuutiset-lehti

 • Uniuutiset 4/2023

  5.12.2023

  Väsymys & ajoterveys: Riskit on tärkeää tunnistaa

  Väsymys on aina riski liikenteessä. Unilääketieteen päivillä käsiteltiin laajasti ajoterveyttä ja sen riskien tunnistamista. Väsymys on oire, jonka syynä voi olla monenlaisia sairauksia ja myös elämäntapoja. Ajoterveyden arvioimisessa on lääkärillä iso vastuu. Haasteellisimpia ajoterveystapauksia voidaan käsitellä nykyisin moniammatillisissa ajopoliraadeissa.

  Unilääketiede 2023

  Unilääketieteen koulutuspäivien 30.–31.10.2023 teemoina olivat sirkadiaaninen unettomuus, uni erityistilanteissa, ajoterveys sekä unen häiriintymisen syitä ja seurauksia.

  Uniliitto: Uniapnea tulisi tunnistaa ja hoitaa paremmin

  Lähes jokainen meistä tuntee jonkun uniapneaa sairastavan. Tuoreiden tutkimusten mukaan uniapnea on diagnosoitu 3–4 %:lla suomalaisista. Valtaosa uniapneasta on kuitenkin diagnosoimatta. Lääkärilehden (9.4.2021) mukaan Suomessa on arvioitu, että keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa sairastaa 29,5 % väestöstä.
  Uniliiton kannanotto on julkaistu aiemmin (21.11.2023) Helsingin Sanomissa.

 • Uniuutiset 3/2023

  25.9.2023

  Nykyajan perheet nukkuvat huonosti

  Lapsiperheet hakevat Uniliiton sivustoilta yhä useammin tietoa lasten unesta ja unen laadun parantamiseksi. Onko nyky-yhteiskunnassamme ilmiöitä, jotka altistavat lapsiperheitä huonolaatuiselle unelle? Nukuttiinko ennen paremmin? Kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset vanhemmat jopa kuuluvat maailman seitsemänneksi uupuneimpiin vanhempiin.
  ”Nykyajan vanhemmilla on hyvin vaihtelevat valmiudet vanhemmuuteen ensimmäisen vauvan synnyttyä”, toteaa kätilötieteen lehtori ja terveystieteiden tohtori Elina Botha Tampereen ammattikorkeakoulun pediatrisen uniohjaajakoulutuksen luennon aluksi.

  Nettiterapiaa unen avuksi

  HUS:n nettiterapiaa on käytetty unettomien hoidossa neljä vuotta. Ensimmäiset tutkimustulokset ovat hyviä: iso osa saa apua uniongelmiinsa myös digipohjaisesta ohjelmasta. Osallistuneista lähes puolella (46 %) oireet olivat vähentyneet merkittävästi.

  Naisten uniapnea jää usein piiloon

  Naisilla uniapnean oireet ovat usein erilaiset kuin miehillä. Ne sekoittuvat helposti vaihdevuosi- ja mielialaoireiden kanssa. Keski-ikäisisitä naisista sairastaa uniapneaa noin 10 %. Kolme kokenutta unihoitajaa kertoo, miten naisten uniapnea tulisi tunnistaa ja hoitaa.

 • Hyvä uni 2023 – Uniuutiset 2/2023

  6.6.2023

  Hyvä uni 2023 on uudistettu tietopaketti unesta ja unihäiriöistä. Julkaisu on unen erikoisalan parhaimpien asiantuntijoiden kirjoittama ajantasainen opas liittyen unen häiriöihin sekä niiden hoitoon.

  Aikaisempien vuosien Hyvä uni -lehtien osio unihäiriöitä hoitavista erikoislääkäreistä on siirretty painetusta muodosta Uniliiton sivustolle osioon Auta unta. Uniliitto päivittää tutkittuun tietoon perustuvaa Hyvä uni -julkaisua muutaman vuoden välein.

   

 • Uniuutiset 1/2023

  15.3.2023

  Korona aiheuttaa yhä unihäiriöitä ja väsymystä

  Sekä unettomuushäiriöt että uupumus vaivaavat edelleen covid-potilaita. Kansainvälinen tutkimustyö aiheen parissa jatkuu. Professori, neurologian erikoislääkäri Markku Partinen ja dosentti Ilona Merikanto ovat keskeisessä roolissa maailmanlaajuisessa tutkimushankkeessa.

  Näin uniryhmä auttaa

  Uniliitto järjestää kurssimuotoisia kuuden tapaamisen uniryhmiä, joissa parin viikon välein kokoonnutaan ohjaajan avulla opettelemaan unettomuuden itsehoitoa. Keskeistä on, että tunnistaa uneen vaikuttavat omat toimintamallit ja on valmis muuttamaan niitä unelle suotuisaan suuntaan.

  Vertaistoiminta nostaa esiin hoitopolkujen epäkohdat

  Uniyhdistykset järjestävät vertaistapaamisia unihäiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen. Kokemusten jakamisesta saa paljon tietoa ja käytännön vinkkejä omaan arkeen. Kokemusten jaon myötä nousevat päivänvaloon myös hoitopolkujen puutteet.

  ”Kaksosaineistossa riittää ammennettavaa”

  Neurologi Christer Hublinin nimi tulee usein vastaan, kun selaa suomalaisen unitutkimuksen julkaisuja. Unitutkimuksen pariin hän tuli narkolepsia-aiheisen väitöskirjansa myötä.

 • Uniuutiset 4/2022

  5.12.2022

  Unettomuus ja masennus

  Depressio ja unettomuus kietoutuvat yhteen monin tavoin. Pitkään aihetta tutkinut psykiatri Tiina Paunio kertoo, mitä uutta tiedetään niiden syy-seuraus-suhteista. Masennus on yleinen: noin joka viides suomalainen suomalainen sairastuu siihen jossain vaiheessa elämäänsä.

  Uniapneakisko voi olla vaihtoehto CPAP-laitteelle

  Uniapnean hoidossa käytetään yleisimmin CPAP-hoitoa, mutta joskus käytetään myös uniapneakiskoja, jotka estävät hengitysteiden tukkeutumisen yön aikana. Miksi kiskohoitoa käytetään Suomessa merkittävästi vähemmän kuin vaikkapa Ruotsissa?

  Unilääketiede 2022 -tapahtumassa esillä uusin tutkimustieto

  Valtakunnallinen Unilääketiede 2022 -verkkoseminaari kokosi loka-marraskuun vaihteessa uusimman tutkimustiedon äärelle unihäiriöiden parissa toimivat alan ammattilaiset.

   

 • Uniuutiset 3/2022

  26.9.2022

  ”Kaikille löytyy sopiva maski”

  Uniapneadiagnoosi merkitsee usein CPAP-hoidon aloittamista. Miten se tapahtuu? Millaista tukea potilas saa? Millaisia hankaluuksia hoidon aloittamisessa voi olla? Kysymyksiin vastaamassa kokenut unihoitaja Tarja Korpeinen

  Paremman unen ja työelämän puolesta

  Joskus työsuojelu ja ”yösuojelu” kulkevat käsi kädessä. Kun työelämän käytännöt ovat kohdallaan, myös uni maittaa paremmin. Aivotutkija, professori Minna Huotilainen on huolissaan kolmivuorotyön ja stressin vaikutuksista uniterveyteen.

  ”Unettomuuteen pitää puuttua ajoissa”

  Tomi Sarkanen, neurologian erikoislääkäri, on Suomen Unitutkimusseuran
  (SUS ry) puheenjohtaja. Suomen Unitutkimusseura on eurooppalaisen unitutkimusseuran, European Sleep Research Societyn (ESRS) jäsen, joka seuraa ESRS:n toimintaa ja linjauksia sekä miettii niiden soveltamista Suomessa. Tällä hetkellä unettomuuden lääkkeettömälle hoidolle (kognitiivis-behavioraaliset hoidot, CBT-I) ja hoidon eri tasoille erikoistumiseen ollaan luomassa yhtenäisiä kriteerejä. Myös yhteistyö muiden alan järjestöjen, kuten Suomen Unihoitajaseuran (SUHS) sekä Uniliiton kanssa on tärkeää.

  Kokemustoimijat lisäävät tietoa ja ymmärrystä unihäiriöistä

  Kokemustoimijan tehtävänä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä suurelle yleisölle elämästä pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa. Kokemustoimijat ovat koulutettu kertomaan omasta tilanteestaan ja sairauden vaikutuksista arjen sujumiseen. Tavoitteena on, että terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa ymmärrettäisiin pitkäaikaissairauksien ja vammojen vaikutukset yksilön arkeen ja toimimiseen yhteiskunnassa. Haastattelussa Hanna, Kira, Ailaa ja Salla. – Heiltä saa tietoa, millaista elämä on narkolepsian, uniapnean, levottomien jalkojen tai viivästyneen unirytmin kanssa.

 • Uniuutiset 2/2022

  6.6.2022

  Nuoret haluavat nukkua paremmin

  ”Lopetetaan nuorten syyllistäminen siitä, että heidän unirytminsä on myöhäinen ja että kännykästä on vaikeaa luopua. Ei tarvitsekaan: sen voi valjastaa paremman palautumisen välineeksi”, sanoo professori Anu-Katriina Pesonen.

  Uniapua lapsiperheille

  Unesta puhutaan jo niin paljon, että tietoa alkaa olla tarjolla jopa liikaa. Etenkin lapsiperheet hyötyisivät ammattilaisen tuesta, kun tarpovat monenkirjavan tiedon suossa.
  Uudesta, 2022 starttaavasta SOTE-alan ammattilaisten uniohjaus- ja täydennyskoulutuksesta, sekä lapsiperheiden tuen tämän hetken tilanteesta kirjoittaa terveydenhoitaja ja pediatrinen unihoitaja Sari Tammikari.

  Vuoden unihoitaja kannustaa unen hoitoon

  Unihoitaja Armi Luukkosen erikoisalaa on uniapnean hoito. ”Unettomuuden lääkkeettömän hoidon keinoja käytetään usein uniapnean hoidossa tukena”, Armi kertoo.

 • Uniuutiset 1/2022

  14.3.2022

  Milloin tarvitaan unilääkkeitä?

  Vaikka unettomuutta pyritään pääosin hoitamaan lääkkeettömin keinoin, myös unilääkkeitä tarvitaan. ”Tärkeintä on, että hädässä olevaa unetonta autetaan”, sanoo psykiatri, osastonylilääkäri Katinka Tuisku HUS:n unihäiriöpoliklinikalta.

  Unioppia hoitajille

  Unettomuuden lääkkeettömän hoidon eli CBTI-I:n antajista on huutava pula. Sitä pyritään paikkaamaan koulutuksella, josta valmistuu sertifioituja uniohjaajia ja unettomuusterapeutteja. Aiheesta haastattelussa erikoistutkija, psykologian tohtori Heli Järnefelt Työterveyslaitokselta.

  Kevät on täällä pian – ja kesäaikaan siirtyminen

  Päivä pitenee ja valon määrä lisääntyy. Tätä ajankohtaa moni odottaa, mutta kevääseen liittyvä kellojen siirto on monelle hankala kevään lisäjuonne. ”Parhaimmatkin nukkujat voivat saada viikoksi unirytminsä sekaisin ja työviikko saattaa mennä epämääräisessä olotilassa”, sanoo parhaillaan myös uniohjaajaksi kouluttautuva sairaanhoitaja Christina Forsberg.
  Uniuutiset järjesti gallupin liittyen kesä- ja talviaikaan siirtymisestä.

 • Uniuutiset 4/2021

  27.1.2022

  Unettomuuden hoito uudistuksessa

  STM:n Palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) julkaisi lokakuussa suositusluonnoksen unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa koskien. Suositus on vahva kannanotto lääkkeettömän hoidon yhdenvertaisen saatavuuden puolesta. Suositusluonnoksen on laatinut työryhmä, joka edustaa monipuolista asiantuntemusta, ja myös potilaiden näkökulmaa ja kokemuksia kuultiin Uniliiton kokoaman yhdeksän unettomuuspotilaan haastattelun kautta.

  Unilääketieteen koulutuspäivillä käsiteltiin alan uusinta tutkimustietoa

  Aiheina olivat 2021 mukana mm. uni ja neuropsykiatriset häiriöt, unettomuuden lääkkeetön hoito, uniapnea sekä tietenkin covid-19:n vaikutukset unihäiriöihin.

  “Unettomuudesta ei uskalleta puhua ääneen, vaikka ongelma on laaja”

  Minna Holmström on psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on tehnyt kolmivuorotyötä vuosikymmenet. “Unettomuudesta ei uskalleta puhua ääneen, vaikka ongelma on laaja”, Minna sanoo. “Työorganisaatioiden tulisi panostaa työvuorosuunnitteluun, ja siihen pitäisi ottaa työntekijät mukaan”.

 • Uniuutiset 3/2021

  27.9.2021

  Hypnoosista apua unihäiriöiden hoitoon

  ”Oikein kohdennettuna ja käytettynä hypnoosi sopii myös unihäiriöiden hoitoon”, sanoo psykiatri Hannu Lauerma, jolla on pitkän linjan kokemus hypnoosin käytöstä terveydenhoitoalalla. Mielikuvat hypnoosista ovat usein pinnallisia ja vääriäkin. ”Hypnoosissa käytetään hyväksi ihmisen luontaista reagointitapaa, ja esimerkiksi unettomuuden hoidossa voimakkaisiin huoliajatuksiin voidaan toisinaan vaikuttaa suggestiolla”, sanoo unihoitaja Anna-Mari Aronen.

  Sopiiko painopeitto lapsille?

  Kolmivuotias Unto nukkuu kotona hyvin, mutta päiväkodin päiväunet alkoivat sujumaan paremmin vasta, kun painopeitto otettiin käyttöön. Perheen isä, Arto Puikkonen kuuli vanhempien keskusteluryhmässä vinkkejä aiheesta.

  Unilääketiede 2021 -koulutuspäivien ohjelma on julkaistu

  Unilääketieteen koulutuspäivät järjestetään 23. kerran, tänä vuonna verkkokoulutuksena. Lue lisää aiheesta

  Uniapneaan apua CPAP-laitteella

  Simo Arvela poti uniapneaa ja siitä aiheutuvaa väsymystä useita vuosia, kunnes CPAP-hoito alkoi, ja jo ensimmäisten öiden jälkeen vireystaso koheni huomattavasti. Nykyään Simo kannustaa vastaavassa tilanteessa olevia hakemaan apua: ”Omassa asiassa kannattaa olla aktiivinen”.