< Kaikki tapahtumat

Uniryhmän ohjaajakoulutus

12.3. klo 0916

Verkossa , Zoom

Koulutuksen tavoite

Ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata Uniliiton järjestämiä kurssimuotoisia uniryhmiä, joiden tavoitteena on alentaa unettomuuden haitta-astetta. Edellytyksenä ohjaajakoulutukseen pääsylle on vähintään AMK-tasoinen terveydenhuollon tutkinto.

Koulutus on Euroopan unitutkimusseuran (ESRS) CBT-I -Akatemian asettamien kriteerien mukainen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n sertifioima perustason koulutus unettomuuden hoitoon. Koulutuksen käynyt voi hakea Suomen Unitutkimusseuralta sertifioitua uniohjaaja (SUS) -nimikettä.

Katso tarkemmin: https://www.sus.fi/tutkimusalueet/kliininen-unilaaketiede/cbt-i-patevyysehdot-ja-hakeminen/

Koulutuksen sisältö

Uniliiton uniryhmän ohjaajakoulutus sisältää
– 24 opetustuntia (à 45 min)
– harjoittelujaksona yhden uniryhmän ohjaamisen (8–10 henkilöä) opiskeluparin kanssa (6 x 2 tuntia)
– 8 opetustunnin työnohjauksen harjoittelujakson jälkeen

Ohjaajakoulutus sisältää CBT-I -menetelmiä (cognitive behavioral therapy for insomnia), joilla muutetaan uneen liittyviä haitallisia rutiineja ja toimintatapoja sekä rytmitetään unta ja valvetta.

Kognitiivisten menetelmien avulla opitaan havainnoimaan ja muuttamaan haitallisia ajatusmalleja ja ylivireystilaa ylläpitäviä tunteita, joista yksi merkittävimmistä on unettomuuden pelko.

Kolmantena ulottuvuutena koulutuksessa käsitellään arvoja ja tarkoituksia, jotka ohjaavat elämää. Kurssi sisältää interaktiivisia elementtejä, mm. kokemusten vaihtoa, keskustelua, ryhmätyöskentelyä, harjoitusten ohjaamista muille uniryhmän ohjaajille sekä itsenäistä työskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä ja kotitehtäviä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen uniryhmän ohjaaja:

 1. Ymmärtää ja pystyy kuvaamaan uniryhmän jäsenille
  – perustiedot unesta kuten mitä uni on, unen vaiheet, unen tarve, ikä ja uni, unen edellytykset
  – CBT-I:n keskeiset menetelmät kuten unenhuolto, käyttäytymisterapeuttiset menetelmät ja kognitiiviset menetelmät
  – yleiset periaatteet unilääkkeiden vähentämisestä
 2. Osaa soveltaa ohjaamassaan uniryhmässä
  – ryhmän ohjaamisen perusteita ja dialogisia vuorovaikutustaitoja
  – rentoutusharjoituksia ja tietoisen läsnäolon harjoituksia
  – CBT-I:n käyttäytymisterapeuttisia ja kognitiivisia menetelmiä
 3. Osaa analysoida uniryhmän osallistujien tarpeita
  – antamalla tukea ja neuvontaa osallistujien tarpeiden mukaisesti

Koulutuksen tiedot

Aika: lauantaisin 12.3., 26.3. ja 9.4.2022 klo 9.00–16.00.
Harjoitteluna toteutettavan uniryhmän ohjaaminen työparina sovitaan yksilöllisesti ja työnohjauspäivä sovitaan myöhemmin.
Paikka: Verkossa, ZOOM-alusta
Kouluttajat: SH, unihoitaja Anna-Mari Aronen ja PSGT-somnologi, uniterapeutti Susan Pihl
Edellytykset: vähintään AMK-tasoinen terveydenhuollon tutkinto
Osallistumismaksu: 700,00 €

Ryhmä on täyttynyt. Lisäohjeet ja osallistumislinkki lähetetään sähköpostiin hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.