Uniryhmän ohjaajakoulutus

14.8. klo 09

Zoom-alusta , Verkossa

Koulutuksen tavoite

Ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet Uniliiton järjestämien kurssimuotoisten uniryhmien ohjaamiseen, joiden tavoitteena on alentaa unettomuuden haitta-astetta. Edellytyksenä ohjaajakoulutukseen pääsylle on vähintään AMK-tasoinen terveydenhuollon tutkinto.

Koulutuksen sisältö

Koulutus käsittää
– 24 opetustuntia (à 45 min)
– harjoittelujaksona yhden uniryhmän ohjaamisen parin kanssa (6 tapaamista à 2 t)
– 8 opetustunnin työnohjauksen harjoittelujakson jälkeen
Harjoittelujaksosta maksetaan 360 euron palkkio (50% normaalipalkkiosta).

Ohjaajakoulutus sisältää CBT-I -menetelmiä (cognitive behavioral therapy for insomnia), ja koulutuksessa hyödynnetään Unettomuuden lääkkeettömän hoidon kierreportaat® -mallia, jolla muutetaan uneen liittyviä haitallisia rutiineja ja toimintatapoja sekä rytmitetään unta ja valvetta.

Kognitiivisten menetelmien avulla opitaan havainnoimaan ja muuttamaan haitallisia ajatusmalleja ja ylivireystilaa ylläpitäviä tunteita, joista yksi merkittävimmistä on unettomuuden pelko.

Kolmantena ulottuvuutena koulutuksessa käsitellään arvoja ja tarkoituksia, jotka ohjaavat elämää. Koulutus sisältää interaktiivisia elementtejä mm. kokemusten vaihtoa, keskustelua, ryhmätyöskentelyä, harjoitusten ohjaamista muille uniryhmän ohjaajille sekä itsenäistä työskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä ja kotitehtäviä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen uniryhmän ohjaaja:

Ymmärtää ja pystyy kuvaamaan uniryhmän jäsenille
– perustiedot unesta kuten mitä uni on, unen vaiheet, unen tarve, ikä ja uni, unen edellytykset
– CBT-I:n keskeiset menetelmät kuten unenhuolto, käyttäytymisterapeuttiset menetelmät ja kognitiiviset menetelmät
– yleiset periaatteet unilääkkeiden vähentämisestä

Osaa soveltaa ohjaamassaan uniryhmässä
– ryhmän ohjaamisen perusteita ja dialogisia vuorovaikutustaitoja
– rentoutusharjoituksia ja tietoisen läsnäolon harjoituksia
– CBT-I:n käyttäytymisterapeuttisia ja kognitiivisia menetelmiä

Osaa analysoida uniryhmän osallistujien tarpeita
– antamalla tukea ja neuvontaa osallistujien tarpeiden mukaisesti

Koulutuksen tiedot

Aika: lauantaisin 14.8., 28.8. ja 18.9 klo 9.00-16.00.
Harjoitteluna toteutettavan uniryhmän ohjaaminen sovitaan yksilöllisesti ja työnohjauspäivä sovitaan myöhemmin.
Paikka: Verkossa, ZOOM-alusta
Kouluttajat: SH, unihoitaja Anna-Mari Aronen ja PSGT-somnologi, uniterapeutti Susan Pihl
Edellytykset: vähintään AMK-tasoinen terveydenhuollon tutkinto
Osallistumismaksu
: 370,00 €

Lisätietoja: Tuija Sivonen, 0400 957 842, tuija.sivonen@uniliitto.fi

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Tervetuloa!

Ryhmän koko on rajallinen ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistujat saavat osallistumislinkin ja mahdolliset lisäohjeet sähköpostiin ennen koulutuksen alkua.