< Ajankohtaista

Uniapua lapsiperheille

Syksyllä 2022 starttaa ensimmäinen suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutettu pediatrisen uniohjaajan koulutus AMK-pohjaisille SOTE-alan ammattilaisille Tampereen ammattikorkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen keskuksessa. Koulutuksen tavoitteena on tuoda uniohjauspalvelut tasa-arvoisina ja helposti saavutettavana tukimuotona kaikille lapsiperheille.

Unesta puhutaan jo niin paljon, että tietoa alkaa olla tarjolla jopa liikaa. Etenkin lapsiperheet hyötyisivät ammattilaisen tuesta, kun tarpovat monenkirjavan tiedon suossa. Mediassa, internetissä ja sosiaalisessa mediassa on lähivuosina ilmaantunut runsaasti neuvontaa unesta, ja etenkin sosiaalisessa mediassa voi kuka tahansa esittäytyä unen asiantuntijana. Hälytyskellojen tulisi aina soida, mikäli jotain ohjetta tarjotaan kaikille sopivaksi.

Lasten eriasteiset unipulmat koskettavat noin 25–50 prosenttia suomalaisperheistä. Vuonna 2021 julkaistun kansainvälisen tutkimuksen* mukaan suomalaisäidit kuuluvat maailman uupuneimpien joukkoon. Suomen edelle menevät Puola, Belgia, Egypti, Kanada, Yhdysvallat ja Sveitsi.

Tutkimuksen mukaan suuren kuormituksen maita yhdistää sukupuolten välinen tasa-arvoistuminen työelämässä sekä yksilökeskeinen kulttuuri. Samalla kun naisten työelämän vastuut ja paineet kasvavat, jäävät kotihommat ja lasten hoiva edelleen pääosin äideille. Sukupolvien auttamisketju on katkennut monissa suomalaisperheissä joko maantieteellisten etäisyyksien tai muiden syiden vuoksi. Tuttavilta ja kavereiltakaan ei enää kehdata pyytää apua, koska yksinpärjäämisen kulttuuri elää vahvana.

Tukiverkkoa ja hoivatyötä onkin ulkoistettu suomalaisessa yhteiskunnassa julkiselle sektorille, mutta julkisen palvelusektorin tarjontaa supistettaessa, perheet jäävät ilman asiallista ohjausta. Myös koronaepidemia on vaikuttanut lähivuosien resursointiin. Leikki-ikäisten vastaanottokäyntejä on vähennetty, ja neuvoloissa hoitohenkilökunnan vaihtuvuus on ollut suurta.

Etenkin vauvaperheissä kaivattaisiin asiallista ja tutkittuun tietoon perustuvaa ohjausta ja tukea läpi vauvavuoden. Näin vanhemmat eivät turhaan stressaisi ilmiöistä, jotka kuuluvat lapsen normaaliin kehitykseen.

2022 käynnistyvästä SOTE-ammattilaisten uniohjauksen koulutuksesta toivotaan kiinnostusta erityisesti kuntapäättäjien ja lapsiperhepalveluita koordinoivien päättäjien piirissä, jota kautta saataisiin koulutettuja ammattilaisia lapsiperheiden uniohjaajiksi ja tueksi kasvun eri vaiheisiin.

Lähde: Uniuutiset 2-2022

*Tutkimus: Roskam, I., Aguiar, J., Akgun, E. et al. Parental Burnout Around the Globe: a 42-Country Study. Affec Sci 2, 58–79 (2021). https://doi.org/10.1007/s42761-020-00028-4

Julkaistu: 22.6.2022

Jaa tämä sivu